Vägvisare till Folkmusiken

Välkommen till "Vägvisare till folkmusiken". Här kan du söka bland arkiv och samlingar av folkmusik och hitta information om vilket material som finns bevarat i arkiven och hur du kommer i kontakt med dem. Samlingarna innehåller bland annat handskrifter, tryckta noter och texter, ljudinspelningar, bilder, instrument och information om folklig dans. Här kan du även se vilka geografiska områden samlingarna kommer ifrån.

Arkiven står själva för den information som finns i databasen. Samtliga arkiv är öppna för allmänheten, digitalt och/eller genom besök på plats. "Vägvisare till folkmusiken" är ett samarbete mellan Levande musikarv, Svenskt visarkiv och Folkmusikens hus. Har du frågor eller vill du anmäla ditt arkiv till Levande musikarv, mejla till info@levandemusikarv.se

IN ENGLISH

Spelmanskväll i Forsa, Hälsingland. Foto: Torbjörn Ivarsson, juni 1978. Svenskt visarkiv. Spelmanstävlingen vid Gesunda 1906. På bilden sittande vid kärran Nils Andersson och Anders Zorn. På kärran Troskari Erik Persson, Malung. Foto: Gerda Söderlund. Leksands kulturhistoriska arkiv.
Sök organisationer