Hälsinglands spelmansförbund

Skriv ut

Kontakt

mejl: staffan.jonsson@bilda.nu
tel: 073-8387330

adress: Ljusdalsbygdens museum, Boställsgatan 5, 82732 Ljusdal
https://www.ljm.se/

adress: Studieförbundet Bilda, Stallet, Stenegård 8, 82754 Järvsö
https://www.bilda.nu/lokaler/bilda-jarvso

Landskapsförbund knutet till SSR med digitaliserade samt analoga originalinspelningar av folkmusik samt noter, artiklar, böcker, bilder och instrument.

Hälsinglands spelmansförbunds folkmusikarkiv består, enkelt uttryckt, av två delar. Det digitala, ljudande arkivet med ca 6000 poster som tillkommit och delvis förvaltas med stöd av Studieförbundet Bilda Mitt. Det finns på en besöksdator på Bilda Mitts kontor på Stenegård i Järvsö, tillgängligt enligt överenskomna bokningar. På Ljusdalsbygdens museum finns spelmansförbundets fysiska arkiv med rullband, kassetter, videokassetter, noter, instrument, bilder, böcker, tidningsurklipp med mera.

Webbresurser

Den digitaliserade delen av Hälsinglands spelmansförbunds arkiv finns sökbar på www.webbfiol.se och det går att lyssna på den del av materialet där vi fått tillåtelse från utövare eller efterlevande att publicera. Spelmansförbundets bildarkiv är tillgängligt på www.helsingebilder.se.

Genrer

Instrumental folkmusik
Främst inspelningar av solospelmän på fiol, men även många inspelningar av mindre grupper med olika sättningar samt spelmanslag. Mycket polskor men även gammeldans och ceremoniell musik.
Material för specifika instrument
En del inspelningar med vallmusik på horn. Durspel, munspel och dragspel finns också representerat. Enstaka inspelningar med klarinett.
Vokal folkmusik
I HSFs arkiv finns inspelningar med vokal folkmusik från hela landskapet, med viss övervikt till norra och östra delen av Hälsingland. Helge Nilsson och Hugo Ljungström har varit betydelsefulla insamlare. Olika vistyper finns dokumenterade med övervikt på barnvisor, småvisor samt äldre och nyare berättande visor som spridits i skillingtryck. God representation av vallvisor och lockrop samt arbetsvisor. Mindre representation av koraler och medeltida ballader.
Folklig dans
Det finns en del filmat material men det är ej digitaliserat och ligger på Ljusdalsbygdens museum.
Annat
Det är många insamlare som bidragit med material till arkivet, men de som har mest material är Hugo Ljungström, Rolf Westerlund och Helge Nilsson som alla har fokuserat på olika geografiska delar av Hälsingland. Det allra mesta av materialet är inspelat under 1960-, 70- och 80-talet. Under 2010-talet har även Jesse Ljung bidragit med mycket nytt inspelat material från Nordanstig. Kopior av inspelningar från SVA finns i vårt arkiv, dock är intervjuer ej medtagna i våra kopior. Vi har även en del äldre inspelningar från ULMA med material från Hälsingland.

Geografisk proveniens

Södra Norrland
Hälsingland