Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Lunds universitet

Skriv ut

Kontakt

mejl: patrik.sandgren@folklivsarkivet.lu.se
tel: 046-2223612, 072-7364646
adress: Box 117, 221 00 Lund

Regionalt traditionsarkiv med folkmusik och musiketnologiskt material från Skåne och närliggande kulturområden.

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar är ett traditionsarkiv som sedan starten 1913 varit en del av Lunds universitet. Skånes musiksamlingar tillfördes Folklivsarkivet 1991. Folklivsarkivet bedriver dokumentation och insamling i egen regi och i samverkan med forskare och studenter och tillgängliggör sitt material för breda grupper av användare. Samlingarna består av kulturhistoriska och etnologiska dokument som är kunskapskällor om vardagen i både förfluten tid och nutid.

Webbresurser

Skånes musiksamlingar har en sökdatabas för ljud- och videoinspelningar, noter, vistexter, fonogram etc. Den innehåller även lyssningsbara digitala ljudfiler av vokal och instrumental musik: http://www.folklivsarkivet.lu.se/skanes-musiksamlingar/sok-i-databasen
Skånes musiksamlingar har även resurssidor med nedladdningsbara noter och vistexter:
http://www.folklivsarkivet.lu.se/skanes-musiksamlingar/notsamlingen http://www.folklivsarkivet.lu.se/skanes-musiksamlingar/vissamlingen
Skånes musiksamlingar har en särskild sökdatabas finns för Skromberga blåsorkesters donation av noter för blåsorkester:
http://www.folklivsarkivet.lu.se/skanes-musiksamlingar/skromberga-blasorkester
I Folklivsarkivets äldre manuskriptsamling (REAL) går att söka fram vistexter och noter som är nedladdningsbara (materialet ligger här tillsammans med andra traditionsuppteckningar):

Genrer

Instrumental folkmusik
Ljud- och videoinspelningar och noter med proveniens från Skåne och närliggande kulturområden; mitten av 1800-talet och framåt. Betydande insamlare och arkivbildare: Christer Lundh, Nils Henning Olsson, Reine Steen och Skånes musiksamlingar. Exempel på betydande traditionsbärare: Johannes Nord (spelmansböcker), Ivar Andersson (intervjuer och musikinspelningar), Assar Bengtsson (intervjuer och musikinspelningar), Carl-Eric Berndt (musikinspelningar), Per Joel Berndtsson/Edvin Lindberg* (kopior av handskrivna noter/avskrifter), Bror Dahlgren (intervjuer och musikinspelningar), Gösta Ekblad (intervjuer och musikinspelningar), Adolf Palm (handskrivna noter/spelmanböcker).
Material för specifika instrument
Fiol (handskrivna noter/spelmansböcker), flöjt och klarinett (handskrivna noter/spelmansböcker), dragspel av olika radtyp (inspelningar), blåsorkester (noter/nottryck), piano (nottryck).
Vokal folkmusik
Fiol (handskrivna noter/spelmansböcker), flöjt och klarinett (handskrivna noter/spelmansböcker), dragspel av olika radtyp (inspelningar), blåsorkester (noter/nottryck), piano (nottryck).
Folklig dans
Ljud- och videoinspelningar - beskrivningar/rekonstruktioner med proveniens från Skåne och närliggande kulturområden; mitten av 1800-talet och framåt. Betydande insamlare: Börje Wallin, Nils Månsson Mandelgren.
Annat
*Sedan 2015 bedriver Skånes musiksamlingar ett omfattande dokumentations- och insamlingsprojekt om den skånska spelmansfamiljen Berndtsson.

Geografisk proveniens

Folklivsarkivets huvudsakliga upptagningsområden var tidigare Skåne, Halland, Blekinge, Småland och Öland. Särskild betoning har alltid legat på Skåne vilket inledningsvis även gällde Skånes musiksamlingar. Idag ligger hela institutionens fokus visserligen fortfarande på södra Sverige, fast med utökad flexibilitet.
Götaland
Blekinge
Halland
Skåne
Småland
Öland
Övriga Norden (utom Sverige)
Danmark och Bornholm
Övriga Europa (utom Norden)
Åren 1995–1996 utförde Skånes musiksamlingar ett projekt i Malmö om "Invandrande spelmän". Materialet innehåller intervjuer och musikinspelningar av människor från vitt skilda delar delar av världen.
Övriga världen (utom Europa)
Åren 1995–1996 utförde Skånes musiksamlingar ett projekt i Malmö om "Invandrande spelmän". Materialet innehåller intervjuer och musikinspelningar av människor från vitt skilda delar delar av världen.

Materialtyper

Ljudinspelningar
Rörlig bild
Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter
Annat
Utgivna frågelistor med särskilt fokus på musik: Bruket av musik (1996), Körsång (2009), Musikanvändning och musiklyssnande (2017).