Uppsala universitetsbibliotek

Skriv ut

Kontakt

mejl: fraga.biblioteket@ub.uu.se
tel: 018/471 39 00
adress: Dag Hammarskjölds väg 1, 751 20 Uppsala

Universitetsbibliotek med specialsamlingar, bl. a. skillingtryck, uppteckningar och arkiv.

Bibliotek för undervisning, lärande och forskning vid Uppsala universitet, men också ett offentligt bibliotek för allmänheten.

Specialsamlingar med handskrifter, arkiv, musikalier, äldre tryck samt kartor och bilder. Katalogisering, digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvsmaterial i Alvin (www.alvin-portal.org).

Forskning med material från specialsamlingarna i Carolina Rediviva. Konsultation online eller per telefon via Fråga biblioteket.

Webbresurser

Digitaliserade uppteckningar, noter och fotografier finns i Alvin (www.alvin-portal.org.) Alvin fungerar även som katalog. Ett flertal kataloger på papper är digitaliserade och tillgängliga via bibliotekets hemsida (www.ub.uu.se).

Genrer

Instrumental folkmusik
Inventering av spelmän i Uppland i Sven E. Svenssons arkiv.
Vokal folkmusik
Säves uppteckningar av gotländska samlingar. Skillingtryck.
Folklig dans
Philochoros arkiv (studenternas folkdansförening Uppsala). Enstaka danser i musiksamlingen.
Annat
Huvudsakligen Uppland och Gotland.

Geografisk proveniens

Huvudsakligen Uppland och Gotland.
Övriga Europa (utom Norden)
Musiktryck med holländska 1700-talsdanser i Leufsta musiksamling (Leufsta Mus.tr. 80; digital kopia i Alvin).

Materialtyper

Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter
Annat
Huvudsakligen Uppland och Gotland.