Södermanlands spelmansförbund

Skriv ut

Kontakt

Södermanlands Spelmansförbunds arkivarie:
https://sormlandsspel.se/kontakt/

Landskapsförbund med samlingar av lokal folkmusik

Södermanlands spelmansförbunds arkiv. En stor samling uppteckningar, noter, inspelningar, foton varav mycket är digitaliserat och finns på en egen server.
Arkivförteckning, förteckning över inspelningar och ett urval av digitaliserat material finns på hemsidan, www.samlingarna.sormlandsspel.se
Alla inspelningar är digitaliserade och originalen skänkta till Svenskt visarkiv.
Originalarkivet finns i Nyköpings stadsarkivs föreningsarkiv.
Kontakta arkivarien för hjälp https://sormlandsspel.se/kontakt/

Webbresurser

Noter kan laddas ner från https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=104
Inspelningar: ett urval finns på https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=976, där finns också en förteckning över inspelningar
Lars-Erik Larssons sörmländska spelmansbiografier finns på https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=89
Foton: https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=109
En arkivförteckning finns på https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/

Genrer

Instrumental folkmusik
Noter: Olof Anderssons uppteckningar från Södermanland 1936, Gustaf Wetters uppteckningar från Södermanland, August Widmarks notbok och många andra sörmländska notböcker och samlingar.
Vokal folkmusik
En sida om visor är under uppbyggnad https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=3028
Visor finns också i inspelningarna och notuppteckningar.
Annat
På hemsidan finns arkivförteckning och förteckning över inspelningar. Endast ett urval visas på hemsidan, kontakta arkivarien för mer information.

Geografisk proveniens

Svealand
Södermanland

Materialtyper

Ljudinspelningar
Rörlig bild
Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter