Länkar

Nationella databaser, kataloger, arkiv, länkar


Statens musik- och teaterbibiotek

Svensk Musiks katalog (STIM)

LIBRIS (Gemensam katalog för bibliotek vid de svenska universiteten och högskolorna)

Alvin (Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv)

RISM (Online Catalogue of Musical Sources)

Svensk Mediedatabas SMDB (KB:s samlingar av tv, radio, film, musik och multimedier)

Kungliga Biblioteket

Riksarkivet

Nordiska Museets arkiv

Dramawebben (fri svensk dramatik)

Litteraturbanken

Regionala databaser, kataloger, arkiv, länkar

Blekinge Musiksamlingar

Eskilstuna Kommuns musikarkiv

Linköpings Universitetsbibliotek

Lunds universitetsbibliotek

Mariestads musikarkiv

Mazerska Kvartettsällskapet

Skånes Musiksamlingar

Smålands Musikarkiv

Stockholms Stadsarkiv

Sörmlands Musikarkiv

Uppsala Universitetsbibliotek

Internationella databaser och länkar

RISM (internationell inventering och katalogisering av noter i tryck och handskrift samt skrifter om musik, allt före ca 1800)

Danish Centre for Music Publication (Danskt musikarvsprojekt)

Nationalbiblioteket Finland

Nordisk Orkesterbiblioteksunion

Norsk Musikkhistorisk Arkiv

Karlsruhe Institut of Technology

 

Museer, instrumentsamlingar mm

Göteborgs International Organ Academy, orgelinventering

Klaverens hus

Scenkonstmuseets instrumentsamling (mer än 6000 instrument)

Stiftelsen musikkulturens främjande (Nydahl Collection)