Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Skriv ut

Kontakt

mejl: info@folkrorelsearkivet.se
tel: 090-713030
adress: Gammlia, 903 42 Umeå

Regionalt arkiv med föreningshandlingar från Västerbotten, däribland lokala musikföreningar.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten har till uppgift att samla in och förvara handlingar från Västerbottens föreningar och folkrörelser. Arkiv- och besökslokaler finns i Umeå och Skellefteå. Folkrörelsearkivet rymmer handlingar från de traditionella folkrörelserna; arbetar- och fackföreningsrörelsen, frikyrkorörelsen, idrotten, kooperationen och nykterhetsrörelsen men också ett digert föreningsmaterial rörande folkbildning, kultur och fritid liksom byarkiv och personarkiv.

Genrer

Instrumental folkmusik
Vi har främst föreningarnas historia, inklusive protokoll, fotografier, arrangemang etc. men i de fall där de valt att lämna in sådant, så kan man även hitta noter och spelprogram.
Vokal folkmusik
Folklig dans
Annat
Vi har arkiv från allt ifrån körer, sångarföreningar, kammarmusikföreningar och jazzföreningar till dragspelsklubbar och folkmusikföreningar. Några av de föreningar som förvarar sina arkiv hos oss och sysslar med just folkmusik är Bursträsksvängen, Burträsk spelmanslag, Folkmusikföreningen folkton (Skellefteå), Lövångers spelmän, Umeå folkmusikförening, Västerbottens spelmansförbund och folkmusikgruppen Senadrage. Vi bedömer att det främst gäller instrumental folkmusik, men det kan så klart även finnas vokal folkmusik i dessa arkiv samt en del som rör folklig dans (inte minst genom t ex Björksta Folkdanslags arkiv). Det kan finnas videoinspelningar av framträdanden etc i materialet, och ibland enstaka rullbankd och kassetter.

Geografisk proveniens

Vårt ansvarsområde är Västerbottens län.
Norra Norrland
Västerbotten

Materialtyper

Rörlig bild
Tryckta noter
Annat
Vi har arkiv från allt ifrån körer, sångarföreningar, kammarmusikföreningar och jazzföreningar till dragspelsklubbar och folkmusikföreningar. Några av de föreningar som förvarar sina arkiv hos oss och sysslar med just folkmusik är Bursträsksvängen, Burträsk spelmanslag, Folkmusikföreningen folkton (Skellefteå), Lövångers spelmän, Umeå folkmusikförening, Västerbottens spelmansförbund och folkmusikgruppen Senadrage. Vi bedömer att det främst gäller instrumental folkmusik, men det kan så klart även finnas vokal folkmusik i dessa arkiv samt en del som rör folklig dans (inte minst genom t ex Björksta Folkdanslags arkiv). Det kan finnas videoinspelningar av framträdanden etc i materialet, och ibland enstaka rullbankd och kassetter.