Västmanlands Spelmansförbund

Skriv ut

Kontakt

mejl: olofneverlandwestin@icloud.com
tel: 070-587 40 24
adress: Norra Floragatan 23 A, 724 61 Västerås

Landskapsförbund SSR med samlingar av lokal folkmusik

Västmanlands Spelmansförbund är en organisation med uppgift att väcka intresse för svensk folklig musik, både instrumental och vokal. I synnerhet ska förbundet verka för bevarandet av det kulturarv som utgörs av den spelmanstradition som finns inom Västmanlands län.
Förbundet ska verka för att denna folkliga konstart bevaras och utvecklas i sin funktionella roll samt verka för att instrumentala och vokala traditionella melodier och texter dokumenteras genom uppteckningar och inspelningar. Dessa dokument ska förvaras i förbundets arkiv eller på annat betryggande sätt och på lämpligt sätt göras tillgängliga för medlemmar, forskare och andra intresserade.

Webbresurser

På förbundets hemsida finns noter till tolv brudmarscher som publicerats under mars 2019-mars 2020. Dessutom finns noter och inspelningar av nykomponerade låtar.
En sammanställning av historik kring Folkmusik och spelmän i Västmanland finns också.
Vidare finns en förteckning över nothäften, LP och CD-skivor samt ett häfte med tillhörande CD skiva med sång- och danslekar. Samtliga dessa finns att köpa via förbundets kassör.

1988 gav Västmanland spelmansförbund ut två pärmar om folkmusiken i länet kallad "Gula pärmarna" . Dessa finns nu tillgängliga på hemsidan i pdf-format. Samlingen innehåller 1 500 låtar, 100 visor, 70 biografier över spelmän och 60 fotografier. Dessutom finns historier om seder och bruk samt berättelser om gamla spelmanstraditioner på skilda orter i Västmanland.

Genrer

Instrumental folkmusik
Nothäften
Vokal folkmusik
Vishäften

Geografisk proveniens

Svealand
Västmanland

Materialtyper

Ljudinspelningar
Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter