Smålands Musikarkiv

Skriv ut

Kontakt

mejl: sma@musikisyd.se
tel: 0470–70 03 00
adress: Nygatan 6, 352 33 VÄXJÖ

Regionalt musik- och dansarkiv med omfattande samlingar av sydsvenskt folkmusikmaterial i original och kopia.

Smålands Musikarkiv ingår i Musik i Syd. Arkivet (grundat 1992) är främst inriktad mot musikens och den sociala dansens kulturhistoria i Kronobergs län. Folkmusiksamlingarna är omfattande och består av originalmaterial av olika slag samt kopiesamlingar av material med regional proveniens. Forskning och tillgängliggörande av kunskaper och material i form av fysiska och digitala utgåvor är prioriterat. Arkivets samlingar och bibliotek är öppna för allmänheten.

Webbresurser

Smålands Musikarkivs hemsida erbjuder sökning i våra samlingar, digitalt tillgång till material, fördjupning i olika musikområden och specifika samlingar samt försäljning av våra böcker och skivor.

- Databassök i arkivets samlingar via hemsidan och sok.smalandsmusikarkiv.nu
- Folkvisa.se är en digital portal som presenterar delar av George Stephens' vissamling.

Genrer

Instrumental folkmusik
Notskrifter (spelmansböcker, uppteckningar, tryck) och inspelningar (tråd, rullband, kassettband, DAT-band, cd-skivor, digitala filer). Originalsamlingarna rymmer bland annat August Strömbergs folkmusiksamling, Gösta Klemmings folkmusiksamling, Magnus Gustafssons folkmusikinspelningar, Smålands spelmansförbunds arkiv.
Material för specifika instrument
Låtar för fiol, klarinett, flöjt och piano. Dokumentation kring återupplivande av Värendstrumma och hummel.
Vokal folkmusik
Notskrifter (uppteckningar, tryck) och inspelningar (tråd, rullband, kassettband, DAT-band, cd-skivor, digitala filer), samt texter (visböcker, uppteckningar, tryck).
Folklig dans
Videodokumentation, intervjuer. Kopiesamlingar av dansmaterial med småländsk proveniens.
Annat
Smålands Musikarkiv har även stora samlingar av kyrkomusik, konstmusik, blåsmusik och populärmusik med i huvudsak regional koppling. Arkivets arbete är huvudsakligen inriktat mot Kronobergs län, men insamling har även bedrivits och samlingar finns som täcker angränsande smålandslän (Jönköping och Kalmar), Öland, Blekinge, Skåne, Halland och Östergötland.

Geografisk proveniens

Götaland
Blekinge
Halland
Skåne
Småland
Östergötland
Öland

Materialtyper

Ljudinspelningar
Rörlig bild
Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter
Annat
Smålands Musikarkiv har även stora samlingar av kyrkomusik, konstmusik, blåsmusik och populärmusik med i huvudsak regional koppling. Arkivets arbete är huvudsakligen inriktat mot Kronobergs län, men insamling har även bedrivits och samlingar finns som täcker angränsande smålandslän (Jönköping och Kalmar), Öland, Blekinge, Skåne, Halland och Östergötland.