Östergötlands Spelmansförbund

Skriv ut

Kontakt

mejl: arkivarie@ostgotaspel.se; ordforande@ostgotaspel.se
tel: 070-3742584
adress: c/o Hans Norberg, Hjortronvägen 25, 589 61 Sturefors

Landskapsförbund SSR med samlingar av lokal folkmusik från Östergötland.

Webbresurser

Östergötlands Spelmansförbund www.ostgotaspel.se
Organisation, funktionärer, medlemskap, försäljning av notböcker, allspelslåtar.

Medlemstidning (2001-) Östgötaspel och (1980-2000) Östgötapolskan.
www.ostgotaspel.se/ostgotaspel.php


Östergötlands Spelmansförbund Arkivmaterial och samlingar
www.ostgotaspel.se/osf_arkiv.php Fritt tillgängligt arkivmaterial.


Arkivförteckning - Arkivmaterial i Linköpings föreningsarkiv 
http://www.ostgotaspel.se/pdf/OSF_arkivforteckning_version_2014-04-06.pdf

Genrer

Instrumental folkmusik
Äldre notböcker och notblad nedskrivna av spelmän i Östergötland. Ett omfattande material representerande Bröderna Hellström, Vikbolandets tradition efter spelmannen Pelle Fors. Tradition i gränstrakterna mot Södermanland efter spelmannen Carl August Lindblom. Spelmannen Abraham
Hagholm från Godegård representerad i Svenska låtar. Äldre notböcker från 1800-talet.
Vokal folkmusik
Jan Lings arbete om L.C. Wiedes vissamling. Fältinspelningar.
Annat
Förbundets arkivmaterial är samlat hos Linköpings föreningsarkiv (Linköpings huvudbibliotek). Samlingarna är tillgängliga för medlem i ÖSF och för övriga i begränsad omfattning efter samråd med ÖSF arkivarie. För information om Linköpings Föreningsarkiv se www.linkopings.foreningsarkiv.dinstudio.se
Digitaliserat material nås via arkivsidan www.ostgotaspel.se/osf_arkiv.php. Övrigt material kan i första hand efterfrågas av medlem i ÖSF genom kontakt med arkivarie, mejl: arkivarie@ostgotaspel.se

Geografisk proveniens

Götaland
Östergötland

Materialtyper

Ljudinspelningar
Rörlig bild
Handskrifter
Tryckta noter
Annat
Främst fotografier från förbundets verksamhet.