Kronobergsarkivet

Skriv ut

Kontakt

mejl: p-o.andersson@kulturparkensmaland.se
tel: 0470-704270
adress: Sandvägen 15, 352 45 Växjö

Regionalt arkiv för enskilda arkiv i Kronobergs län.

Kronobergsarkivet är länets största enskilda arkiv. I uppdraget ingår även ett övergripande ansvar för de enskilda arkiven inom verksamhetsområdet, och att bedriva och väcka intresse för regionalhistorisk forskning. På Kronobergsarkivet finns handlingar från de traditionella folkrörelserna men också från exempelvis företag och privatpersoner. Här förvaras över 39 000 volymer från närmare 4000 olika arkivbildare. Från 2010 ingår vi i Kulturparken Småland AB, där även Smålands Museum och Svenska Emigrantinstitutet ingår.

Webbresurser

Vi har ingenting webbaserat material inom området folkmusik.

Genrer

Folklig dans
Huvuddelen av arkivmaterialet kommer från Folkdansringen Småland-Öland och består av föreningsmaterial som protokoll, verksamhetsberättelser, kassaböcker, tidningar etc. I övrigt har vi liknande material från lokala folkdanslag.

Geografisk proveniens

Götaland
Småland

Materialtyper

Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter
Annat
I arkiven kan finnas enstaka exempel på handskrifter, noter och andra texter, men till övervägande delen består arkiven av traditionellt föreningsmaterial. Vad gäller den typ av material som omnämns ovan, och i synnerhet ljud- och videoinspelningar, vill vi hänvisa till Smålands musikarkiv, med vilket vi har ett väl utvecklat samarbete.