Svenskt visarkiv, Musikverket

Skriv ut

Kontakt

mejl: visarkivet@musikverket.se
tel: 08-51955488
besöksadress: Tegeluddsvägen 100, Stockholm
postadress: Box 16326, 103 26 Stockholm

Statligt arkiv med uppdrag att bevara, samla in, forska och publicera material om folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktraditioner.

Svenskt visarkiv grundades 1951 som en privat stiftelse av bl. a. visforskaren och kompositören Ulf Peder Olrog. Idag är arkivet en statligt finansierad kulturarvsinsitution som ingår i myndigheten Musikverket. I Svenskt visarkivs uppdrag ingår att bevara, samla in, vetenskapligt bearbeta och publicera material om folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans och inflyttade musiktraditioner. Expeditionen är öppen för allmänheten tre dagar i veckan (helgfri tisdag--torsdag mellan kl. 13 och 17) och nås via mejl, telefon eller fysiskt besök. Utöver detta kan besök bokas efter överenskommelse.

Webbresurser

Ett antal register finns publicerade på hemsidan, både databaser och inskannande kortkataloger: https://musikverket.se/svensktvisarkiv/sok-i-samlingarna/
Folkmusikkommissionens material (noter och textuppteckningar) finns inskannat och en del av Svenskt visarkivs inspelningar finns publicerat för streaming från hemsidan. 

Vis- och låtregistret. Ca 200 000 poster över visor och låtar i tryckta publikationer från 1500-talets adelsvisböcker till dagens moderna visor och schlagermelodier.

Folkmusikkommissionens notsamling och Musikmuseets spelmansböcker. 45 000 sidor med låtar och visor i den utformning de tillfördes Folkmusikkommissionens och dåvarande Musikmuseets samlingar.

Register över Sveriges Medeltida Ballader
I detta register till bokutgåvan Sveriges Medeltida Ballader band 1–5, som publicerades 1983–2001, kan du söka utifrån en rad olika ingångar i hela balladmaterialet och få fram sångare/traditionsbärare, förstarad, slutomkväde och flera andra uppgifter. SMB-numren innefattar alla vid publiceringen kända balladvarianter som har uppfattats tillhöra samma balladtyp (alla SMB-band finns numera tillgängliga som pdf-er på sidan med onlinepublikationer, se nedan).

Inspelningar i Svenskt visarkiv
Här kan du söka i katalogposter över Svenskt visarkivs omfattande samlingar av icke-kommersiellt utgivna inspelningar. I katalogen finns uppgifter om såväl Visarkivets egna originalinspelningar som inspelningar donerade av andra institutioner och privatpersoner. Du kan även lyssna på flera inspelningar som är äldre än 50 år eller där vi fått särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Karl Tiréns fonografinspelningar av jojkning
I denna katalog kan du söka i fritext efter information om fonografinspelningar av jojkare från 1913–1915.
Inskannade äldre kortkataloger över visor

"Fördjupa dig i arkiven" är titeln på ett antal resurssidor med informativa texter, bilder och inspelningar inom olika områden.

Handskrivna visböcker. Ett urval av visböcker som visar vilken roll de kunde fylla i gotlänningarnas vardag från 1820 och framåt.

Medeltida ballader
Svenskt visarkiv har arbetat med att dokumentera, ge ut och forska kring ballader sedan 1950-talet. Här kan du lyssna på inspelningar och ta del av texter och melodier. Du kan också läsa om balladernas historia, innehåll, form och mycket mer.

Genrer

Instrumental folkmusik
Notuppteckningar, spelmansböcker, notpublikationer, dokumentationsinspelningar, fonogramutgivningar. Ett stort antal arkivbildare, traditionsbärare och insamlare, både original och kopior från hela Sverige. Bland annat: Folkmusikkommissionens notuppteckningar och spelmansböcker. Matts Arnbergs och Märta Ramstens dokumentationsinspelningar. Fotografier på traditionsbärare inom folkmusiken från sent 1800-tal fram till idag. Exempel på arkiv: Folkmusikkommissionens arkiv;  Folkmusikfondens arkiv; Claes Hagströms arkiv; Kurash Sultans arkiv; Karl Sporrs arkiv; Hedningarnas samling; Knut Brodins arkiv; Mats Rehnbergs arkiv.
Material för specifika instrument
Det finns material för många olika instrumenttyper, t.ex. fiol, piano, dragspel och blåsinstrument. Notpublikationer, uppteckningar, orkesterarrangemang liksom dokumentationsinspelningar och intervjuer med utövare.
Vokal folkmusik
Notuppteckningar, handskrivna visböcker, spelmansböcker, notpublikationer, dokumentationsinspelningar och intervjuer med utövare, fonogramutgivningar. Material efter ett stort antal arkivbildare, traditionsbärare och insamlare, både i original och kopior från hela Sverige.
Folklig dans
Dokumentation av folklig dans i dagens Sverige samt bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet inom genren.
Annat
Bland övrigt material finns t. ex. foton, konsertaffischer och klippsamlingar.

Geografisk proveniens

Som central institution har Svenskt visarkiv material från hela Sverige i original och kopia.
Götaland
Blekinge
Bohuslän
Dalsland
Halland
Skåne
Småland
Västergötland
Östergötland
Gotland
Öland
Svealand
Dalarna
Närke
Södermanland
Uppland
Värmland
Västmanland
Södra Norrland
Gästrikland
Hälsingland
Härjedalen
Jämtland
Medelpad
Ångermanland
Norra Norrland
Västerbotten
Norrbotten
Lappland
Övriga Norden (utom Sverige)
Material från alla de nordiska länderna, inklusive Färöarna: inspelningar, notuppteckningar, notpublikationer och litteratur.
Övriga Europa (utom Norden)
Insamlingsmaterial från olika insamlings- och forskningsprojekt, däribland Folke Rabes inspelningar från Bosnien.
Övriga världen (utom Europa)
Insamlingsmaterial från olika dokumentations- och forskningsprojekt, t. ex. Krister Malms och Roger Wallis inspelningar från Karibien och Afrika, arkivinspelningar från Uruguay och Deben Battacharyas samling.

Materialtyper

Ljudinspelningar
Rörlig bild
Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter
Annat
Fotosamlingar, konsertaffischer, klippsamlingar m.m.