Välkommen till Levande musikarv!

Levande Musikarv

Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. Genom Levande musikarv blir musik från flera århundraden fritt tillgänglig för musiker både i Sverige och utomlands.

Här på Levande musikarvs hemsida hittar du:

  • Databas med fyllig information om musik och tonsättare
  • Notutgåvor som kan laddas ner kostnadsfritt
  • Texter på vetenskaplig nivå

Levande musikarv har initierats av Kungl. Musikaliska akademien och är ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska akademien, Musik- och teaterbiblioteket, och Svensk Musik.

Vanliga frågor

• Levande musikarv är öppet för alla. Det krävs inget medlemskap för att ta del av informationen och notutgåvorna på sidan.

• Alla Levande musikarvs notutgåvor finns utlagda på sidan och kan laddas ner helt gratis, med undatag för orkesterstämmor till ett mindre antal musikdramatiska verk. Vi har också många editioner under arbete så kontakta oss gärna om du söker efter något särskilt verk.

• Tryckta versioner av Levande musikarvs utgåvor kan beställas som "print on demand" genom Svensk musik.

• Tonsättare och verk med editioner av Levande musikarv är utmärkta med en krona som symbol. Detta gäller även tonsättare som har biografi.

• Levande musikarv är inget arkiv, vi förvarar inga autografer eller annat källmaterial.

• Om du inte hittar det du söker så rekommenderar vi att du kontaktar Musik- och Teaterbiblioteket som har Sveriges största samling av såväl tryckt notmaterial som källmaterial.

 


Kungl. Musikaliska Akademien Kungl. Vitterhetsakademien Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond Riksbankens jubileumsfond Musikverket Kulturdepartementet Svenska Litteratursällskapet i Finland