Sörmlands museum

Skriv ut

Kontakt

mejl: peter.ostritsch@regionsormland.se (enhetschef)
tel: 072-148 07 76
adress: Box 324, 611 24 Nyköping

Sörmlands museum är ett regionalt museum - ett länsmuseum - med verksamhet i hela Sörmland.

Att vidga vyer och väcka engagemang. Bidra till att människor kan påverka sin situation och samhället. Sörmlands museum har nationella och regionala uppdrag att bedriva regional museiverksamhet, konstfrämjande och hemslöjdsfrämjande verksamhet. Utställningar, pedagogik och program, öppna samlingar där människors berättelser står i centrum, kulturmiljöarbete, insamling och dokumentation, butik och särskilda verksamheter för barn och unga. I samlingarna ingår 100 000 föremål, 1 miljon fotografier och ca 500 hm arkivmaterial.

Webbresurser

www.sormlandsmuseum.se

Sörmlands museums material av folkmusik, är inte i dagsläget digitaliserat.
Det digitaliserade materialet från våra samlingar läggs upp allt eftersom på hemsidan. Under fliken "Sök i samlingarna" eller under "utforska" kan man bl.a.
ta del av materialet. Man kan också titta under rubriken "Upplev på egen hand".

Genrer

Instrumental folkmusik
Inspelningar, handskrivna och tryckta, notblad, material om Spel-Arvid, Arvid Karlsson.
Material för specifika instrument
Fiol, Nyckelharpa, Piano.
Folklig dans
Material från Trosa folkdansgille, Dokumentation gjord av Lars Eriksson.
Annat
De olika materialtyperna är inte representerade i någon större mängd, materialet är alltså inte så omfattande.

Geografisk proveniens

Svealand
Södermanland
Uppland
Västmanland

Materialtyper

Ljudinspelningar
Rörlig bild
Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter
Annat
De olika materialtyperna är inte representerade i någon större mängd, materialet är alltså inte så omfattande.