Gästriklands Spelmansförbund (GSF)

Skriv ut

Kontakt

mejl: michaelmuller53@gmail.com
tel: 072-2193956
adress: Oslättforsvägen 236, 80598 Gävle

Regional organisation för folkmusikintresserade.

GSF har som ändamål att i främsta rummet främja och företräda folkmusiken i Gästrikland. På ARKIV GÄVLEBORG i Gävle (https://www.arkivgavleborg.se/) förvaras och hålls tillgängligt Gästriklands Spelmansförbunds arkiv. Dock ej digitalt.

Webbresurser

Digitalt finns alla noter tillgängliga på Folkmusikens Hus projektet WEBBFIOL. Där finns även ett fåtal ljudande filer från landskapet. På förbundets hemsida finns ca 200 låtar utlagda i PDF-format som kan laddas ner. Målsättning är att fler (kanske alla) ska göras tillgängliga. www.gastriklandsspelmansforbund.se Svenskt Visarkiv har alla noter och alla traditionsinspelningar från Gästrikland. Tillgänglighetsgrad kan de svara på.

Genrer

Instrumental folkmusik
Traditionsinspelningar som även finns på Svenskt Visarkiv.
Vokal folkmusik
Urval av traditionella visinspelningar finns på Länsmuseet i Gävle.
Annat
På Länsmuseet i Gävle finns många foton på spelmän och olika folkmusikaliska händelser.

Geografisk proveniens

Södra Norrland
Gästrikland

Materialtyper

Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter
Annat
På Länsmuseet i Gävle finns många foton på spelmän och olika folkmusikaliska händelser.