Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS)

Skriv ut

Kontakt

arkivet@sls.fi
Chatta med en arkivarie på sls.finna.fi
tel: +358 9 618 777 (växel)
Arkivets kundtjänst, Helsingfors: +358 9 618 77 230
Arkivets kundtjänst, Vasa: +358 6 319 56 00 
adress: PB 158, 00171 Helsingfors, Finland

Vetenskapligt samfund med verksamhet inom arkiv, utgivning, forskning och förmögenhetsförvaltning.

SLS har verksamhet inom sektorerna arkiv, forskning, utgivning och förmögenhetsförvaltning. SLS arkiv dokumenterar kultur, språk och traditioner inklusive musik- och danstraditioner på svenska i Finland, tar emot privatarkiv och gör kulturarvet digitalt tillgängligt enligt principen för öppen tillgång.

SLS arkivs samlingar finns dels i Helsingfors och dels i Vasa och är i regel fria att beställa fram i forskarsalarna på den ort där materialet uppbevaras. För en del av samlingarna kan en anhållan om tillgång krävas. Placeringen framgår av kataloguppgifterna och ytterligare upplysningar om tillgänglighet kan fås genom chatfunktionen på söktjänsten sls.finna.fi eller e-post till arkivet@sls.fi. Digitalt material som inte finns fritt tillgängligt på sls.finna.fi kan studeras på kunddatorer i forskarsalarna både i Helsingfors och i Vasa. Genom kontakt med kundtjänsten kan man också få hjälp med sökningar i de förteckningar och register som endast finns tillgängliga på plats i Helsingfors och Vasa.

Webbresurser

sls.finna.fi - SLS egna startsida på den nationella sökportalen finna.fi för arkiv, bibliotek och museer. Här finns kataloguppgifter om SLS arkivs och biblioteks samlingar och en växande mängd digitalt material som är fritt tillgängligt. Genom sidans chatfunktion eller genom att skicka e-post till arkivet@sls.fi kan man fråga efter de samlingar och arkiv som inte finns digitalt tillgängliga i portalen.

Söktips för att hitta folkmusik, folkdans, folklig musik, folklig dans:
-"Samlingen för folklig musik- och dansutövning" - drygt 520 samlingar och arkiv som anknyter till folklig musik- och dansutövning på olika sätt. Musikmaterial finns också i andra samlingar.
- "folkmusik", "folkdans", "folkvisor", "spelmansmusik", "spelmansrörelsen"
- begränsa sökningen till Sektor: Arkiv för att utesluta utgivna verk i bibliotekets samlingar
- begränsa sökningen med ett kryss i rutan för "Tillgängligt på nätet" för att begränsa sökningen till digitalt material som publicerats fritt tillgängligt.


folkdiktning.sls.fi/#/music – i den digitala versionen av samlingsverket Finlands svenska folkdiktning har musikvolymerna Äldre dansmelodier, Yngre dansmelodier och Bröllopsmusiken en egen avdelning där man kan läsa, ladda ner och lyssna till melodierna och läsa mera om traditionen, spelmännen och upptecknarna.

Genrer

Instrumental folkmusik
Uppteckningar, inspelningar, fotografier, tryckta noter.
Vokal folkmusik
Uppteckningar, inspelningar, fotografier, handskrifter såsom vishäften, tryckta noter och sångböcker.
Folklig dans
Uppteckningar, inspelningar, filmer, fotografier.
Annat
Insamling och dokumentation bland den svenskspråkiga befolkningen i Finland sedan 1885 fortsätter än idag genom tematiska insamlingar och i samarbete med forskare och externa samarbetsparter.

Privata material såsom vishäften, notskrifter, inspelningar, filmer och fotografier tas emot som donationer. Vishäften och andra material som anknyter till musik och dans kan också ingå i person- och släktarkiv som hittas i söktjänsten.


Tryckta noter och tryckta texter hittas huvudsakligen i bibliotekets samlingar.

Geografisk proveniens

Övriga Norden (utom Sverige)
Områden och orter där svenskspråkig befolkning bor i Finland.

Materialtyper

Ljudinspelningar
Rörlig bild
Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter
Annat
Insamling och dokumentation bland den svenskspråkiga befolkningen i Finland sedan 1885 fortsätter än idag genom tematiska insamlingar och i samarbete med forskare och externa samarbetsparter.

Privata material såsom vishäften, notskrifter, inspelningar, filmer och fotografier tas emot som donationer. Vishäften och andra material som anknyter till musik och dans kan också ingå i person- och släktarkiv som hittas i söktjänsten.


Tryckta noter och tryckta texter hittas huvudsakligen i bibliotekets samlingar.