Musiken i Sverige

Musiken i SverigeMusiken i Sverige är en övergripande svensk musikhistoria, initierad av Kungl. Musikaliska akademien. Den skildrar både det svenska musiklivet i dess olika aspekter och den tonkonst som tillkommit inom rikets historiska gränser. Den är författad och redigerad av landets främsta musikhistoriska expertis.

Det är inte någon "traditionell" musikhistoria fokuserad endast på konstmusiken. Här ges en bred och fyllig bild av musiken i Sverige under olika epoker och i skilda delar av landet – hos såväl hög som låg, i såväl stad som landsbygd, land såväl adel och medelklass som allmoge och arbetare.

Band I. Från forntiden till Stormaktstidens slut 1720 - Ladda hem hela Band I (239MB)
MiS1_Författare, förord, inledning, innehåll.pdf
MiS1_Forntid och medeltid_1. Upptakter_s.19-64.pdf
MiS1_Forntid och medeltid_2. Medeltidens kyrkosång_s.65-138.pdf
MiS1_Forntid och medeltid_3. Sång och spel utanför kyrkan_s.139-186.pdf
MiS1_Vasatid och stormaktstid_4. Allmän översikt_s.187-198.pdf
MiS1_Vasatid och stormaktstid_5. Vasahovens musik_s.199-230.pdf
MiS1_Vasatid och stormaktstid_6. Kyrkans musik_s.231-272.pdf
MiS1_Vasatid och stormaktstid_7. Skola och universitet_s.273-308.pdf
MiS1_Vasatid och stormaktstid_8. Stormaktstidens hovmusik_s.309-358.pdf
MiS1_Vasatid och stormaktstid_9. Stad och landsbygd_s.359-396.pdf
MiS1_Litteratur, referenser, register.pdf

Band II. Frihetstid och Gustaviansk tid 1720-1810 - Ladda hem hela Band II (265MB)
MiS2_Författare, förord, inledning, innehåll.pdf
MiS2_Frihetstiden_1. Musiken i frihetstidens samhälle_s.13-22.pdf
MiS2_Frihetstiden_2. Johan Helmich Roman och hans tid_s.23-60.pdf
MiS2_Frihetstiden_3. Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas tid_s.61-118.pdf
MiS2_Musik över epoker och sociala gränser_4. Ingress_s.121-122_5. Kyrkosången_s.123-142.pdf
MiS2_Musik över epoker och sociala gränser_6. Städerna som musikmiljöer_s.143-168.pdf
MiS2_Musik över epoker och sociala gränser_7. Instrumentbygge_s.169-188.pdf
MiS2_Musik över epoker och sociala gränser_8. Folkligt musicerande_s.189-216.pdf
MiS2_Musik över epoker och sociala gränser_9. Ur vissamlingar och skillingtryck_s.217-246.pdf
MiS2_Musik över epoker och sociala gränser_10. Carl Michael Bellman_s.247-284.pdf
MiS2_Den gustavianska tiden_11. Den gustavianska operan_s.285-350.pdf
MiS2_Den gustavianska tiden_12. Stenborgs teater och det svenska sångspelet_s.351-366.pdf
MiS2_Den gustavianska tiden_13. Åhlström_s.367-382.pdf
MiS2_Den gustavianska tiden_14. Instrumentalmusiken_s.383-398.pdf
MiS2_Den gustavianska tiden_15. Mellan konsert och salong_s.399-470.pdf
MiS2_Litteratur, referenser, personregister.pdf

Band III. Den nationella identiteten 1810-1920 - Ladda hem hela Band III (298MB)
MiS3_Författare, förord, inledning, innehåll.pdf
MiS3_Musikodlingen 1810-1920_1. Musiken, kulturen och samhället_s.17-52.pdf
MiS3_Musikodlingen 1810-1920_2. Upptäckten av folkmusiken_s.53-70.pdf
MiS3_Musikodlingen 1810-1920_3. Musikmiljöer och repertoarer_s.71-154.pdf
MiS3_Musikodlingen 1810-1920_4. Musikern och arbetsmarknaden_s.155-208.pdf
MiS3_Musikodlingen 1810-1920_5. Musik till bildning, frälsning och nöje_s.209-236.pdf
MiS3_Musikodlingen 1810-1920_6. Folkmusiken som nationell och provinsiell symbol_s.237-250.pdf
MiS3_Musikproduktionen 1810-1870_7. Vokalmusiken_s.251-306.pdf
MiS3_Musikproduktionen 1810-1870_8. Instrumentalmusiken_s.307-328.pdf
MiS3_Musikproduktionen 1810-1870_9. Fyra tonsättarporträtt_s.329-372.pdf
MiS3_Musikproduktionen 1870-1920_10. Vokalmusiken_s.373-412.pdf
MiS3_Musikproduktionen 1870-1920_11. Instrumentalmusiken_s.413-444.pdf
MiS3_Musikproduktionen 1870-1920_12. Fyra tonsättarporträtt_s.445-494.pdf
MiS3_Musikproduktionen 1870-1920_13. Den romantiska epilogen_s.495-497.pdf
MiS3_Litteratur, referenser, register.pdf

Band IV. Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990 - Ladda hem hela Band IV (313MB)
MiS4_Författare, förord, inledning, innehåll.pdf
MiS4_Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990_1. Musiken i Sverige - en översikt_s.15-44.pdf
MiS4_Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990_2. Musiklivets breddning_s.45-80.pdf
MiS4_Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990_3. Körsången_s.81-106.pdf
MiS4_Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990_4. Koral och mässa_s.107-128.pdf
MiS4_Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990_5. Pedagoger och skriftställare_s.129-162.pdf
MiS4_Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990_6. Populärmusiken_s.163-178.pdf
MiS4_Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990_7. Folkmusiken_s.179-310.pdf
MiS4_Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990_8. Konstmusiken 1920-45_s.311-366.pdf
MiS4_Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990_9. Två tonsättarprofiler_s.367-394.pdf
MiS4_Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990_10. Konstmusikens 40- och 50-talister_s.395-444.pdf
MiS4_Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990_11. Två tonsättarprofiler_s.445-476.pdf
MiS4_Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990_12. Konstmusik för vår egen tid_s.477-524.pdf
MiS4_Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990_13. Musiken i Sverige och framtiden_s.525-530.pdf
MiS4_Litteratur, referenser, register.pdf
MiS1-4_Sakregister.pdf