Norrbottens museum

Skriv ut

Kontakt

mejl: arkivcentrum@norrbotten.se
tel: 0920-24 35 80
adress: Box 266, 971 08 Luleå
besöksadress: Höstvägen 7, Luleå

Norrbottens museums arkiv har digitaliserat norrbottnisk folkmusik från Svenskt Visarkivs samlingar, men har dessutom en del forskare och musi- kers text- och notnedteckningar.

Norrbottens museums arkiv och bibliotek ingår tillsammans med Norrbottens Föreningsarkiv under samlingsnamnet Arkivcentrum. Vi har en forskarsal som normalt är öppen tre dagar i veckan och tar emot förfrågningar från forskare, allmänhet, föreningsliv m fl. Fokus ligger på Norrbotten, med tonvikt på historia och kulturhistoria, där musiken naturligtvis är en del. Museet hade ett folk- musikprojekt 2008 där omkring 3000 visor från Norrbotten ur Svenskt visarkiv digitaliserades och nu är tillgängliga för lyssning hos oss. Då skedde även en mindre inventering samt genomgång av arkiv och samlingar med fokus på folk- musik. Även i museets referensbibliotek finns en hel del litteratur.

Webbresurser

Via databasen Visual Arkiv kan besökare söka i register, men däremot inte lyssna på inspelad musik. Visorna finns för närvarande att lyssna på i en särskild sökstation i anslutning till forskarsalen. Man kan även beställa kopior av de digi- tala filerna för privat bruk. En övergripande beskrivning finns här.

Genrer

Instrumental folkmusik
Vokal folkmusik
Det digitaliserade materialet är övervägande sång och musik.
Folklig dans
Engelmarks notbok från1795 inkluderar inte bara noter utan dansbeskrivningar. Bok- en har bearbetats till levande dans av folklivsforskare Bengt Martinsson och Luleå Hembygdsgilles Herrskapsdansare.
Annat
Fotografier och föremålssamlingar handhas inte av arkivets personal, men finns i samma byggnad som Arkivcentrum. Bilder och musikinstrument kan sökas i databa- sen Carlotta: https://samlingar.norrbottensmuseum.se.

Geografisk proveniens

Norra Norrland
Norrbotten

Materialtyper

Ljudinspelningar
Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter
Annat
Fotografier och föremålssamlingar handhas inte av arkivets personal, men finns i samma byggnad som Arkivcentrum. Bilder och musikinstrument kan sökas i databasen Carlotta