Kulturen

Skriv ut

Kontakt

mejl: info@kulturen.com, johan.hofvendahl@kulturen.com (musikhistoria, instrument, musikalier)

tel: tfn 046-350425 (Johan Hofvendahl)
adress: Box 1095, 221 04 Lund

Regionalt museum. Drivs av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.

Kulturen i Lund är ett kulturhistoriskt museum och friluftsmuseum i Lund. Friluftsmuseet är Sveriges näst äldsta efter Skansen i Stockholm. På Kulturen finns Sveriges största samling av kulturhistoriska föremål från södra Sverige (cirka 250 000), stora samlingar av jämförande föremål från hela världen, cirka 500 000 fotografier, ett bibliotek bestående av cirka 45 000 volymer samt norra Europas största medeltidsarkeologiska samling (över 1 miljon fynd).

Webbresurser

Samlingarna och arkivmaterialet är sökbara i föremåldatabasen Carlotta.

Genrer

Material för specifika instrument
Violin. Christian Tydells samling (från Signe Thelander) - Jöns Mårtensson, Hans Svensson. Annan samling: Nils Hansson, Hans Bengtsson, Anderberg, Jöns Nilsson, Jöns Mårtensson, Magnus Hansson, Hans Svensson, Anders Ohlsson, Pehr Nilsson, Ola Jönsson, N Andersson.
Annat
Biografiskt material om Ored Andersson (brev, böcker, fotografier, två träskofioler).
Material om Folkmusikens dag på Kulturen.
Fotografier av evenemang på museet; vår- och höstfester med spelmän. Foto från spelmansstämman på utställningen i Lund 1907.
Folkliga musikinstrument från hela världen.

Geografisk proveniens

Götaland
Skåne
Småland
Övriga Norden (utom Sverige)
Musikinstrument
Övriga Europa (utom Norden)
Musikinstrument
Övriga världen (utom Europa)
Musikinstrument

Materialtyper

Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter
Annat
Biografiskt material om Ored Andersson (brev, böcker, fotografier, två träskofioler).
Material om Folkmusikens dag på Kulturen.
Fotografier av evenemang på museet; vår- och höstfester med spelmän. Foto från spelmansstämman på utställningen i Lund 1907.
Folkliga musikinstrument från hela världen.