Norrbottens spelmansförbund

Skriv ut

Kontakt

mejl: birger.gran@telia.com
tel: 070-3167017

Landskapsförbund SSR med samlingar av lokal folkmusik.

Norrbottens spelmansförbund är en ideell förening som bland annat ser som sin uppgift att plocka fram och tillgängliggöra traditionell spelmansmusik som spelats i Norrbotten. Som led i detta arbete har ett antal låthäften framställts under senare år, vilket framgår av hemsidan. Vi har således inte något regelrätt arkiv men en rätt omfattande samling av låtar
som spelats i Norrbotten.

Webbresurser

Vi har ingen speciell speciell webresurs för närvarande, men levererar låthäften efter beställning till intresserade spelmän.
Vi har även anmält intresse att medverka i projektet "ICH North - Passing on our cultural traditions", som avses leda till ett "nordligt samarbetsnätverk för det immateriella kulturarvet för folkmusik". Detta projekts ledande partner är Centria yrkeshögskola och övriga partner är Finsk folkmusikinstitut och Arctic University of Norway samt Framnäs folkhögskola, Norrbotten spelmansförbund och Sámi musihkkaakademiija.

Genrer

Instrumental folkmusik
Publicerade låtsamlingar av dels allmän karaktär med norrbottenslåtar, dels samlingar kopplade till enskilda spelmän. Slutligen även samlingar av låttyper, dels ett med Polskor och ett med Kadriljer spelade i Norrbotten.
Vokal folkmusik
Ett av de utgivna låthäftena innehåller visor som sjungits i tradition i Norrbotten, med ett par visor från varje kommun.

Geografisk proveniens

Till skillnad från SSR:s landskapsförbund i övriga landet omfattar Norrbottens (liksom Västerbottens) spelmansförbund inte bara landskapen utan länen, vilket förutom de kustnära landskapen även omfattar anslutande delar av Lappland.
Norra Norrland
Norrbotten
Lappland

Materialtyper

Ljudinspelningar
Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter