FAQ

• Levande musikarv är öppet för alla. Det krävs inget medlemskap för att ta del av informationen och notutgåvorna på sidan.

• Alla Levande musikarvs notutgåvor finns utlagda på sidan och kan laddas ner helt gratis, med undantag för orkesterstämmor till ett mindre antal musikdramatiska verk. Vi har också många editioner under arbete så kontakta oss gärna om du söker efter något särskilt verk.

• Tryckta versioner av Levande musikarvs utgåvor kan beställas som "print on demand" genom Svensk musik.

• Tonsättare och verk med editioner av Levande musikarv är utmärkta med en krona som symbol. Detta gäller även tonsättare som har biografi.

• Levande musikarv är inget arkiv, vi förvarar inga autografer eller annat källmaterial.

• Om du inte hittar det du söker så rekommenderar vi att du kontaktar Musik- och Teaterbiblioteket som har Sveriges största samling av såväl tryckt notmaterial som källmaterial.