Johan Helmich Roman (1694-1758)

Then Svenska Messan / Svenska Mässan

HRV 404

Skriv ut

[1. Kör] Kyrie: Herre förbarma tig [sic] öfver oss
[2. Kör] Ära vare Gud i högden [sic]
[3. Kör] Och frid på jordene [sic]
[4. Aria] Vi lofve tig vi välsigne tig (sopran)
[5. Kör] Vi tacke tig för tina store äro
[6. Soli och kör] O Herre Gud himmelske konung (sopran, alt, [tenor], bas)
[7. Aria] O Herre Gud himmelske konung (sopran)
[8. Duett] O Herre thens [sic] Aldra högstes enfödde Aon (sopran, alt)
[9. Aria] O Herre Gud Guds Lamb [sic] (alt)
[10. Duett] Tu som sitter på fadrens högra hand (sopran, bas)
[11. Kör] Tu som borttager verldenes [sic] synder
[12. Solo och kör] Ty tu äst allena Helig (sopran)
[13a. Kör] Med then helga anda
[13b. Kör] I Guds faders härlighet

  • Tillkomstår: (senast) 1752
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Delar ur 1695 års psalmbok m m (enligt Holm)
  • Uruppförande: "Upf. 1752" (enligt [Romans?] anteckning på autografen; avser sannolikt framförandet i början av mars detta år i det numera rivna Ekebladska huset, Stockholm [ägt av riksrådet greve Claes Ekeblad d.y., gift med Eva De la Gardie, den första kvinnan att bli invald i Kungl. Vetenskapsakademien])
  • Speltid: Ca. 40-50 min
  • Detaljerad speltid: ca 45' (enligt Musica Sveciaes utgåva)

Instrumentering (besättning)

0.2.0.0 / 0.0.0.0 / cont / str

Soloröster/kör

soloröster: sopran, alt, (tenor), bas
kör: S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Levande musikarv, Stockholm 2023. Kristisk utgåva av/Critical edition by Jan Enberg. Generalbasrealisering av/Basso continuo realization by Björn Gäfvert.

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (KO/Sv.-R, Ro:62b); basstämma finns hos Uppsala Universitetsbibliotek (Vok.mus. i hs. 76:2:26); sats 1-2, 4-5, 10-11, 13 finns hos Västerås stadsbibliotek (Molér 145[31]); sats 1 och 13b hos Lunds Universitetsbibliotek (Kraus 245); sats 3 finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:62d) och Lunds Universitetsbibliotek (Engelhardt 626); sats 9 finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:62c, C2B-R), Västernorrlands museum, Härnösand (da Roman), Lunds Universitetsbibliotek (Engelhardt 359), Uppsala Universitetsbibliotek (Vok.mus. i hs. 64:1:2 f-g); sats 13b finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (Ro:62c, C2B-R)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:62a

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk. Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1. Kör] Kyrie: Lento F-dur 4/4 (C)
[2. Kör] Andante B-dur 4/4 (C)
[3. Kör] Tempo giusto g-moll
[4. Aria] Gustoso d-moll 3/4
[5. Kör] Con Spirito F-dur 4/4 (C)
[6. Soli och kör] Lento a-moll 4/4 (C)
[7. Aria] Moderato C-dur 3/8
[8. Duett] Andantino A-dur alla breve
[9. Aria] Lento D-dur 6/8
[10. Duett] Andante h-moll alla breve
[11. Kör] Largo e-moll 3/4
[12. Solo och kör] Allegro G-dur alla breve
[13a. Kör] (Grave [enligt Holm]; tempobeteckning saknas dock i Ro:62a) C-dur 4/4 (C)
[13b. Kör] (tempobeteckning saknas) F-dur 4/4 (C)

Länkar

Ro:62a
Ro:62b
Ro:62b(x)
Ro:62c
Ro:62d
LUB:Engelhardt 359
LUB:Engelhardt 626 
LUB:Kraus 425 [utdrag, arr.]
UUB:Vmhs 64:1:2f (vn, vc, cont)
UUB:Vmhs 64:1:2f (vn I+II, vc, cont)
UUB:Vmhs 64:1:2g
UUB:Vmhs 76:2:26
Västerås:Molér 145[31]
Lyssna till delar av verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 905 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Äkta verk (enl Holm)

Enligt Svenskt Biografiskt Lexikon inlämnade Roman den 2 nov 1751 ett Memorial till Kungl. Vetenskapakademien (där han var ledamot sedan 1740) innehållande "förslag till åtgärder att uppmuntra särskilt kyrkomusik med sv text".

Autografen avslutas med Romans kommentar 'G. v. L.' (Gud vare Lof [Lov])


Libretto/text

[1. Kör] Kyrie: Herre förbarma tig [sic] öfver oss,
Christe förbarma tig öfver oss

[2. Kör] Ära vare Gud i högden [sic]
ära ära vare Gud i högden

[3. Kör] Och frid på jordene [sic]
och menniskiomen [sic] en god vilje

[4. Aria] Vi lofve tig vi välsigne tig
vi tilbedje tig vi prise och äre tig (sopran)

[5. Kör] Vi tacke tig för tina store äro
Vi tacke tig för tina store äro

[6. Soli och kör] O Herre Gud Himmelske konung
Gud Fader Alsmäktig [sic] (sopran, alt, [tenor], bas)

[7. Aria] O Herre Gud himmelske konung
Gud Fader Alsmäktig (sopran)

[8. Duett] O Herre thens [sic] Aldra högstes enfödde Son
Jesu Christe thens Aldra högstes enfödde Son (sopran, alt)

[9. Aria] O Herre Gud Guds Lamb [sic] och Fadrens Son
Tu som borttager verldenes [sic] synder (alt)

[10. Duett] Tu som sitter på fadrens högra hand
hör vår bön (sopran, bas)

[11. Kör] Tu som borttager verldenes synder
förbarma tig öfver oss

[12. Solo och kör] Ty tu äst allena Helig
Ty tu äst allena Helig (sopran)

[13a. Kör] Med then helga anda
Med then helga anda 

[13b. Kör] I Guds Faders härlighet
i Guds Faders härlighet 


Mediafiler

Edition Levande musikarv

Referenser