Verk för orkester

På Levande musikarv hittar du ett brett spektrum av den främsta svenska orkestermusiken. Symfonier, solokonserter, orkestersånger, kantater och melodram. Följ länkarna för att läsa mer om verken och ladda ner notutgåvorna. Till många av verken finns också länkar till inspelningar på Youtube eller Spotify.Aulin, Tor (1866-1914)

Tor Aulin föddes den 10 september 1866 i Stockholm och avled i Saltsjöbaden 1 mars 1914. Han var sin tids mest framstående violinist i Sverige, en av de ledande dirigenterna och en förkämpe för kammarmusiken. I hans verklista finns tre konsertanta verk för violin och orkester, teatermusik, sånger och kammarmusik. 1887 bildade han Aulinska kvartetten. 1889−1902 konsertmästare i Kungl. Hovkapellet. Därefter tog Aulin initiativ till och ledde orkestrar som Svenska musikerföreningens orkester 1900, Konsertföreningen i Stockholm 1902−09, Kungl. Dramatiska teaterns orkester 1907−09 och Sydsvenska filharmoniska 1907−08. 1909−11 dirigent för Göteborgs orkesterförening.

Violinkonsert nr 1/ Konsertstycke för violin op. 7
Speltid: 17 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Gävle symfoniorkester, Tobias Ringborg, dir Niklas Willén
https://www.youtube.com/watch?v=EdMeH3I7o5k

HSO, Ulf Wallin, dir Andrew Manze
https://open.spotify.com/album/3H4xoOFxYc4RYnCF2UbKvY

Violinkonsert nr 3
Speltid: 33 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 2.2.0.0 / timp / str

HSO, Ulf Wallin, dir Andrew Manze
https://open.spotify.com/album/3H4xoOFxYc4RYnCF2UbKvY

Musik till Mäster Olof
Speltid: 30 min
Instrumentering (besättning):2*.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp, 4 perc / str, (picc)

Hovkapellet, dir Eri Klas
https://open.spotify.com/album/3pczLo4nTYnnkvY4uSZikm?uid=ec96b0a2132ec7ec6f70&uri=spotify%3Atrack%3A7oPpGkBcrmTqBC6ClKH30B&highlight=spotify%3Atrack%3A7oPpGkBcrmTqBC6ClKH30B


Aulin, Valborg (1860-1928)

Född 9 januari 1860 i Gävle, avliden 13 mars 1928 i Örebro. Valborg Aulin hade en betydande karriär som tonsättare i hemstaden Stockholm. Den avbröts dock 1903 när hon flyttade till Örebro för att verka som musiklärare. Under de aktiva åren som kompositör fick hon åtskilliga verk utgivna och framförda. Med god utbildning och starkt präglad av sin uppväxt i musiken skrev hon musik som uppskattades i samtiden: verk för mestadels hem och salong, franskinfluerad, men ändå klart tillhörig en nordisk tradition.

Tableaux Parisiens
Speltid: Ca. 20-25 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 4.2.3.1 / timp, 1 perc, hp / str

GSO, dir Johannes Gustavsson
https://open.spotify.com/album/2IeWIpVUDslnvl2y60S3Dk?uid=24ce2504a3398695f015&uri=spotify%3Atrack%3A69FmZSmKGMpMWUinbG0XAj&highlight=spotify%3Atrack%3A69FmZSmKGMpMWUinbG0XAj

Pie Jesu Domine, Missa sollemnis
Speltid: Ca. 15-20 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 2.2.3.0 / timp / str
Blandad kör, S.S.A.A.T.T.B.B.


Brendler, Edouard (1800-1831)

Eduard Brendler, född i Dresden 4 november 1800 och död 16 augusti 1831 i Stockholm, var under en kort tid på 1820-talet den mest lovande tonsättaren i Stockholms postgustavianska musikliv. Efter att ha debuterat med en rad pianostycken och sånger fick han sitt genombrott 1830 med deklamatoriet Spastaras död. 1831 påbörjade Brendler komponerandet av operan Ryno, men arbetet avbröts av hans förtidiga död och verket fullbordades av prins Oscar.

Divertissement pour le Basson avec accompagnement de l'Orchestre [B-dur]
Speltid: Ca. 10-15 min
Instrumentering (besättning): 2.0.2.0 / 2.0.0.0 / timp / str

GSO, Andreas Engström, dir Thord Svedlund
https://open.spotify.com/album/5uRdxQwceSOukMOlClruuc?highlight=spotify:track:46DgmekmiMOlCHzcTnya36

Spastaras död (melodram)
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 2.2.3**.0 / timp / str, (alto tbn, bass tbn)
Soloröster: ej angivet (trol 1 manlig och 1 kvinnlig talröst)
Kör: S.A.T.B.

 

Crusell, Bernhard (1775-1833)

Berndt (Bernhard) Henrik Crusell föddes 15 oktober 1775 i Nystad i Finland, som då var en del av Sverige. Han var förste klarinettist i Kungl. Hovkapellet i Stockholm 1793−1833 och framträdde ofta som solist och kammarmusiker. Ledamot av Kungl. Musikaliska akademien 1801. Från 1818 ledde han sommartid militärmusiken i Linköping. Han komponerade konserter för klarinett och andra blåsinstrument, kammarmusik, ett sångspel, vokalmusik i mindre former och musik för militärorkester samt översatte tio operor till svenska. Han dog i Stockholm 28 juli 1838.

Concertino [B-dur, för fagott och orkester]
Speltid: Ca. 15-20 min
Instrumentering (besättning): 1.2.2.2 / 2.2.0.0 / timp / str

Tapiola sinfonietta, dir Osmo Vänskä
https://open.spotify.com/album/6AZBc2AzkRXdqgFwfDC8hy

Concertante pour Clarinette, Cor et Basson [B-dur], opus 3
Speltid: Ca. 27 min
Instrumentering (besättning): 1.2.0.2 / 2.2.0.0 / timp / str

Concertante pour Clarinette, Cor et Basson [B-dur; arrangemang för blåsorkester] opus 3
Speltid: Ca. 27 min
Instrumentering (besättning): 1.0.5**.2 / 4.2.3.0 / kenthorn, serpent (eller bsn III) / 1-2 perc (2 e-flat clar)

 

Dente, Joseph (1838-1905)

Joseph Dente föddes i Stockholm den 23 januari 1838. Avled i Hedvig Eleonora församling (Stockholm) den 24 maj 1905. Dente anställdes som violinist vid Hovkapellet 1853 och sedan som kapellmästare vid Kungliga Teatern (2:e kapellmästare från 1872, hovkapellmästare 1879−85). Ledamot av Kungliga Musikaliska akademien 1870. 1882−1903 lärare i kontrapunkt, komposition och instrumentation vid Kungliga Musikkonservatoriet. Dente var en mångsidig komponist och bland hans tryckta verk märks kammarmusik, pianostycken, solo- och körsånger. Sitt genombrott som tonsättare fick han med operetten I Marocco, men hans mest betydande verk är den internationellt prisbelönade symfonin i d-moll.

Symfoni d-moll
Speltid: 30 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str.

Radiosymfonikerna, dir Ola Karlsson
https://www.youtube.com/watch?v=wd-a7yNFnKs

Symfoni-Allegro
Speltid: 7 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 2.2.0.0 / timp / str

 

Hägg, Jacob Adolf (1850-1928)

Jakob (Jacob) Adolf Hägg, född i Östergarn, Gotland, 26 (alt. 27) juni 1850, var en av den svenska Leipzigromantikens främsta företrädare och efterlämnade en stor produktion av i första hand pianomusik. Han studerade vid Musikkonservatoriet i Stockholm 1865−70 samt för Niels W. Gade i Köpenhamn 1870−71. Hägg var avskuren från musiklivet under lång tid på grund av psykisk sjukdom, men återkom i 45-årsåldern som musiker och tonsättare. Han dog i Hudiksvall 1 mars 1928

Nordisk symfoni
Speltid: Ca. 15-20 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Radiosymfonikerna, dir Cecilia Rydinger
https://www.youtube.com/watch?v=Q9mPHV-yLOo
GSO, Mats Liljefors/Göran W Nilsson
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k550SGEuXlyHSyfoVztNmNhCZ_GoROJGY

Konsertuvertyr
Speltid: 10 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

GSO, Mats Liljefors/Göran W Nilsson
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k550SGEuXlyHSyfoVztNmNhCZ_GoROJGY

 

Johnsen, Hinrich Philip (1716/17-1779)

Hinrich (Henrik) Philip Johnsen, född i Tyskland 1716/17(?), död i Stockholm 12 februari 1779. Organist, cembalist och tonsättare som kom till Sverige med Adolf Fredriks hovkapell 1743. Organist i Klara kyrka 1745, hovorganist 1763. Kapellmästare vid franska teatertruppen 1763−71, ledamot av Frimurarorden 1757. Ledamot (stiftare) av Kungl. Musikaliska akademien 1771, arkivarie 1771−72. Under samma tid var han även lärare i musikens teori vid akademiens undervisningsverk. Även om Johnsen skrev både orkesterverk, dramatisk musik och kammarmusik var han i första hand organist och lärare.

Sinfonia nr 1 F-dur
Speltid: Ca. 5-10 min
Instrumentering (besättning): 2.2.0.0 / 2.0.0.0 / cont / str

Sinfonia nr 2 F-dur
Speltid: Ca. 5-10 min
Instrumentering (besättning): 0.0.0.0 / 2.0.0.0 / cont / str

Konsert för två fagotter
Speltid: Ca. 10-15 min
Instrumentering (besättning): 2 fagotter, str, cont

 

Kraus, Josef Martin (1756-1792)

Joseph Martin Kraus föddes 20 juni 1756 i tyska Miltenberg am Main och avled i Stockholm 15 december 1792. Gymnasiestudier i Mannheim 1768−72 och universitetsstudier 1773−76 i Mainz, Erfurt och Göttingen. 1778 kom han till Stockholm, där han två år senare blev ledamot av Kungl. Musikaliska akademien och 1781 utsågs till andra kapellmästare vid Kungl. Svenska operan. Gustav III sände honom på europeisk rundresa 1782−86. 1788 utsågs han till direktör för akademiens undervisningsverk och förste hovkapellmästare. Kraus är den mest framstående gustavianska musikpersonligheten och svarade för betydande verk inom opera, orkestermusik och kammarmusik.

Symfoni c-moll
Speltid: 21 min
Instrumentering (besättning): 0.2.0.2 / 4.0.0.0 / str

 

Maier, Amanda (1853-1894)

Amanda Maier (Maier-Röntgen som gift) föddes 20 februari 1853 i Landskrona och dog 15 juli 1894 i Amsterdam. 1880 gifte hon sig med pianisten och tonsättaren Julius Röntgen (1854−1932) och därefter var hon bosatt i Amsterdam. 1869−72 var Amanda Maier elev vid Musikaliska akademiens undervisningsverk i Stockholm och 1872 blev hon den första kvinnliga musikdirektören i Sverige. Mellan 1873 och 1876 studerade hon violin i Leipzig för Engelbert Röntgen och harmoni och komposition för Carl Reinecke och Ernst Friedrich Richter. Hon var violinist och tonsättare, verksam i Sverige och på kontinenten.

Violinkonsert
Speltid: 19 min
Instrumentering (besättning)
2.2.2.2 / 2.2.0.0 / timp / vn princip. / str

Kungl. Filharmonikerna, Claudia Bonfiglioli, dir Sakari Oramo
https://www.youtube.com/watch?v=jHc0dkvSYCQ
HSO, Gregory Maytan, dir Andreas Stoehr
https://open.spotify.com/album/3lWAK3CyrOHcZzRymkDTBM?uid=3660bbb089964dedbfe8&uri=spotify%3Atrack%3A6Jgwvl3vzdyEwzbXaO3Kjn&highlight=spotify%3Atrack%3A6Jgwvl3vzdyEwzbXaO3Kjn
Malmö Symfoniorkester, Cecilia Zilliacus, dir Kristiina Poska
https://open.spotify.com/album/3lWAK3CyrOHcZzRymkDTBM?uid=3660bbb089964dedbfe8&uri=spotify%3Atrack%3A6Jgwvl3vzdyEwzbXaO3Kjn&highlight=spotify%3Atrack%3A6Jgwvl3vzdyEwzbXaO3Kjn

 

Munktell, Helena (1852-1919)

Helena Munktell (född i Grycksbo 24 november 1852, död i Stockholm 10 september 1919) utbildade sig först till sångerska och pianist men blev framför allt tonsättare. Liksom några av sina kvinnliga svenska kolleger valde hon att vidareutbilda sig i Paris, där hon under 1880-talet studerade för Liszt-eleven Théodore Ritter (piano) och tonsättarna Émile Durand och Benjamin Godard (komposition). Följande årtionde tog hon lektioner för Vincent d'Indy. Hon visade prov på gedigen kunskap i form och instrumentation i sina fyra symfoniska verk och var den första svenska kvinnan som skrev en opera.

Bränningar
Speltid: 12 min
Instrumentering (besättning): 3*.3*.2.2 / 4.2.3.1 / timp, 3 perc, hp / str, (picc, cor angl)

Gävle symfoniorkester, dir Tobias Ringborg
https://open.spotify.com/album/7FyUzdTN1C8U1uekkOLsZU?highlight=spotify:track:3kPYL5zekWK5jAyOlRYnRN

 

Netzel, Laura (1839-1927)

Laura Netzel (född Pistolekors 1 mars 1839 i Rantasalmi, Finland; död 10 februari 1927 i Stockholm) växte upp i Stockholm och var verksam som pianist och tonsättare (från 1874 under signaturen "Lago"). Hon studerade komposition för Wilhelm Heintze i Stockholm och för Charles-Marie Widor i Paris. Under många år arbetade hon även som konsertarrangör och orkesterledare. Kompositionerna är till stor del hållna i senromantisk och kromatisk stil med inslag från samtida fransk musik, och den uppmärksammades inte minst i fransk musikpress.

Pianokonsert
Speltid: Ca. 25-30 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 2.2.2.0 / timp, hp / str

HSO, Stefan Lindgren
https://www.youtube.com/watch?v=hNlbqcoDDBk&list=OLAK5uy_m9qURVzhu5SIJPZ0vutBTqc3mgfSMEcgc
Kungl. Filharmonikerna, Peter Friis-Johansson, dir Ryan Bancroft
https://www.konserthuset.se/play/laura-netzels-pianokonsert/

Suite pour violon avec accompagnement d'Orchestre à Cordes, Op 83
Speltid: Ca. 10-15 min
Instrumentering (besättning): vn princip. / str

Musica Vitae, Malin Broman
https://www.musikisydchannel.se/sv/extrainsatt/nelson-netzel-laura-netzel/

Fantaisie pour orchestre [Fantasi för recitatör och orkester]
Speltid: Ca. 5-10 min
Instrumentering (besättning): 1.1.1.0 / 0.0.0.0 / hp / str
Soloröst: 1 uppläsare/recitatör

 

Norman, Ludvig (1831-1885)

Ludvig Norman föddes i Stockholm 28 augusti 1831 och avled där 28 mars 1885. Efter pianostudier för Vilhelmina Josephson, Theodor Stein och Jan van Boom samt studier i musikteori för Adolf Fredrik Lindblad fortsatte han sin utbildning i Leipzig 1848−52 för bland andra Julius Rietz (komposition) och Ignaz Moscheles (piano). Tillbaka i Stockholm verkade han som tonsättare, dirigent, pianist och kritiker. Åren 1861−85 var han hovkapellmästare. Under hans musikaliska ledning präglades operaföreställningarna av en hög och jämn standard. Norman var, med sin utvecklade satsteknik och sin säkra formkänsla, en av sin tids främsta svenska symfoniker och kammarmusiktonsättare.

Symfoni nr 3
Speltid: Ca. 30 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp, 1 perc / str

Konsertuvertyr Ess-dur
Speltid: Ca. 10-15 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Sorgmarsch. Till August Södermans Minne
Speltid: Ca. 5-10 min
Instrumentering (besättning): 2.2.3.2 / 4.2.3.0 / timp, 1 perc / str

Uvertyr till Antonius och Cleopatra
Speltid: Ca. 10-15 min
Instrumentering (besättning): 3*.2.2.2 / 4.2.3.1 / timp / str, (picc)

Oulu Symfoniorkester, dir Johannes Gustavsson
https://open.spotify.com/album/0wLiRiB2mlWElGDAEMPXXc

 

Peterson-Berger, Wilhelm (1867-1885)

Wilhelm Peterson-Berger föddes den 27 februari 1867 i Ullånger. Efter folkskola i Burträsk avlade han 1885 studentexamen i Umeå och organistexamen vid Musikkonservatoriet i Stockholm 1889. Han studerade därefter en kort tid i Dresden och verkade sedan under perioder som musiklärare i Dresden och Umeå. Från 1896 till 1930 var han förste musikkritiker vid Dagens Nyheter (med tjänstledigheter 1908−10 och 1920/21). Från 1930 fram till sin död i Östersund den 3 december 1942 var han bosatt på Sommarhagen på Frösön. Han var en av sin tids mest uppskattade och spelade svenska tonsättare, men också känd som kulturfilosof och fruktad musikkritiker.

Romans för violin och orkester
Speltid: Ca. 12 min
Instrumentering (besättning): 2*.2.3*.2 / 4.0.0.0 / timp, hp / str, (picc, bass clar)

 

Randel, Andreas (1806-1864)

Andreas (Anders) Randel, född 6 oktober 1806 (Ramdala, Blekinge) och avliden 27 oktober 1864 (Stockholm). Efter studier i Paris 1822−28 för Pierre Baillot (violin) och Luigi Cherubini (komposition) blev han anställd vid Hovkapellet 1828, där han var förste konsertmästare 1861−64. Han skrev och arrangerade skådespelsmusik för Kungl. Teatern, men framträdde även som solist och kammarmusik både på teatern och ute i landet. Violinlärare vid KMA:s läroanstalt 1844"64. Som tonsättare komponerande han violinkonserter i den franska traditionen och kammarmusik i Haydns efterföljd.

Uvertyr till Wermländingarne
Speltid: Ca. 5-10 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Hovkapellet, Stig Westerberg
https://www.youtube.com/watch?v=hIfO0LE9Deo

Uvertyr i D-dur för stor orkester
Speltid: 8 min
Instrumentering (besättning): 3*.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp /str, (picc)

Violinkonsert nr 1 i d-moll
Speltid: Ca. 30-40 min
Instrumentering (besättning): 1.2.2.2 / 2.0.0.0 / timp / str

 

Johan Helmich Roman (1694-1758)

Johan Helmich Roman är en av Sveriges främsta tonsättare genom tiderna. Han har kallats "den svenska musikens fader" och det finns goda skäl därtill. Som hovkapellmästare, tonsättare, musiker och pedagog lade Roman grunden till ett allt rikare musikliv i 1700-talets Sverige. Han var därtill den förste svenske kompositören på hög internationell nivå, med en rik musikalisk produktion. Den omfattar de flesta av den tidens musikgenrer, instrumentala som vokala, med undantag för opera och oratorium.

Drottningholmsmusiken
Speltid: Ca. 50-60 min

Lilla Drottningholmsmusiken (Svit i D-dur)
Speltid: Ca. 20-25 min

Violinkonsert d-moll
Speltid: Ca. 10-15 min
Instrumentering (besättning): vn principale, vn I+II, vla, basso

 

Stenhammar, Wilhelm (1871-1900)

Wilhelm Stenhammar, född 7 februari 1871 i Stockholm, var en av Sveriges mest betydande tonsättare runt sekelskiftet 1900 och en av sin tids förnämsta svenska pianister. Efter studier i Stockholm och Berlin (1887−93) blev han en av förgrundsgestalterna i Stockholms musikliv innan han blev utsedd till chefdirigent för den nyligen grundade Göteborgs orkesterförening år 1907. Stenhammar dog den 20 november 1927 i Jonsered utanför Göteborg.

Symfoni nr 1, F-dur
Speltid: 53 min
Instrumentering (besättning): 3.3.3.3 / 6.3.3.1 / timp / str

Symfoni nr 2, g-moll
Speltid: 45 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Vårnatt, Lenznacht, opus 30
Speltid: 6 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2 / 4.2.3.0 / hp / str
Blandad kör: S.S.A.A.T.T.B.B.

Snöfrid
Speltid: Ca. 15-20 min
Instrumentering (besättning): 2.2.2.2. / 4.2.3 / timp, hp / str
Solister: sopran, mezzosopran, tenor
Blandad kör

Sången. En symfonisk kantat.
Speltid: Ca. 30-40 min
3*.3*.4*.4* / 4.3.3.1 / timp, perc, hp, cel. pno / str, (picc, cor angl, bass clar, dbn),
perc: trgl, cymb, bass dr, tamburino, tamburo piccolo
Solister: sopran, alt [mezzosopran], tenor, baryton
Blandad kör, S.A.T.B., barnkör

 

Wesström, Anders (1720/21-1781)

Anders Wesström, född 1720/21 och avliden 7 maj 1781 i Uppsala, efterträdde redan som 13-åring sin far som organist och musiklärare i hemstaden Hudiksvall. Efter juridikstudier i Uppsala, som ledde till att han avlade magisterexamen 1744, flyttade han till Stockholm där han fick anställning som violinist i Hovkapellet. Efter en längre studieresa på kontinenten började han vid sidan av tjänsten framträda som framstående soloviolinist i Sverige såväl som utomlands. Han tillbringade sina sista år, fulla av självförvållade umbäranden, som organist och musiklärare i Gävle. I hans produktion finns både orkester- och kammarmusik.

Sinfonia Prima D-dur
Speltid: Ca. 10-15 min
Instrumentering (besättning): 0.2.0.2 / 2.0.0.0 / cont / str
(sats 2 består av en Fagotto obligato-stämma och stråkar)

 

Zellbell d y, Ferdinand (1719-1780)

Ferdinand Zellbell d.y. döptes 3 september 1719 i Stockholm och avled där 21 april 1780. Tonsättare, organist, cembalist, violinist, dirigent och lärare. Medstiftare till Kungl. Musikaliska akademien 1771 och dess direktör för undervisningsverket. En av frihetstidens ledande musikpersonligheter. Son till Ferdinand Zellbell d.ä.

Cellokonsert
Speltid: 15 min
Instrumentering (besättning): Vlc prima, str

 

Ölander, Per August (1824-1886)

Per August Ölander föddes i Linköping 8 januari 1824. Han var kompositör, violinist, musikskriftställare och kritiker vid sidan av sin ämbetsmannabana. Som tjänsteman fick han plats vid Tullverket 1847 och blev 1867 kontrollör vid samma verk. Ledamot av Kungl. Musikaliska akademien 1864. I hans musikaliska produktion finns verk i ett flertal genrer, däribland en symfoni och en opera. Ölander avled 3 augusti 1886 i Stockholm.

Symfoni Ess-dur
Speltid: Ca. 20-25 min
Instrumentering (besättning): 1.2.2.2 / 2.0.0.0 / timp / str

Västerås sinfonietta, dir Harry Damgaard
https://www.youtube.com/watch?v=qe_3K74gleM