Böcker och artiklar

 

Svenska operans födelse
Författare: Anna Ivarsdotter & Marie-Christine Skuncke

Den svenska operan skapas av Gustaf III, sin tids främste svenske dramatiker och den borne regissören. Den föds ur praktiskt taget ingenting och når på knappt femton år hög europeisk nivå. Utländska tonsättare, scenografer och koreografer lockas till Stockholm, t ex tyskarna Naumann och Kraus och fransmannen Desprez. För svenska librettister – Kellgren, den blivande fru Lenngren – öppnas nya karriärvägar. Kungen satsar främst på den stora, heroiska operan. Men också den lättare musikdramatiken utvecklas på svensk scen: opéra comique, en föregångare till vår tids musikaler, och operaparodin. Litteraturforskaren Marie-Christine Skuncke och musikforskaren Anna Ivarsdotter har undersökt den gustavianska operans födelse. Kungens beslut att inrätta en svensk opera får ny belysning bl a genom brev från en italiensk abbé i Stockholm, Domenico Michelessi. Librettots utveckling analyseras, liksom relationerna mellan ord och ton. Användningen av nationella symboler ägnas en särskild studie – hur svensk var egentligen den svenska operan? Avslutningsvis möter vi den ryska kejsarinnan Katarina II, som i en parodi gycklar med sin släkting Gustaf III under brinnande krig mellan Ryssland och Sverige.

Ursprungligen publicerad 1998 på bokförlaget Atlantis.
Nytt förord till den digitala utgåvan av Marie-Christine Skuncke 2021.

0.Svenska operans födelse Förord_Inledning
1. Svenska operans födelse Kap 1 I librettisternas verkstad I
2. Svenska operans födelse Kap 2 I librettisternas verkstad II
3. Svenska operans födelse Kap 3 Skaldekonsten och musiken I
4. Svenska operans födelse Skaldekonsten och musiken II
5. Svenska operans födelse Kap 5 Parodiernas skrattspegel
6. Svenska operans födelse Kap 6 Nationella symboler i furstlig tjänst
7. Svenska operans födelse Kap 7 Det nordiska vildmarken och samerna
8. Svenska operans födelse Kap 8 Folket och fursten
9. Svenska operans födelse Epilog Noter, Analyserade verk
10. Svenska operans födelse Källor och litteratur, Förkortningar, Verkregister, Personregister
11.Svenska operans födelse English Abstract, Summary

 

 

Gustavian Opera
Redaktion: Inger Mattsson, Gunnar Larsson and Hans Åstrand

An Interdisciplinary Reader in Swedish Opera, Dance and Theatre 1771-1809

Texts by 30 authors about opera, dance and the theatre during the flourishing culture of the Gustavian era. Richly illustrated.

1. Gustavian Opera Preface Chapter 1 The Gustavian era (5, 9 MB)
2. Gustavian Opera Chapter 2 The Royal Opera and Court Theatres (10, 4 MB)
3. Gustavian Opera Chapter 3 Scenography (3, 4 MB)
4. Gustavian Opera The repertoire a general survey (12, 8 MB)
5a.Gustavian Opera The major operatic works 1 (8 MB)
5b. Gustavian Opera The major operatic works 2 (10, 7 MB)
6. Gustavian Opera Opéra-Comique and parodies (5, 1 MB)
7. Gustavian Opera Ballet Its history and modern reconstructions (8, 7 MB)
8. Gustavian Opera Colour supplement (2, 1 MB)
9. Gustavian Opera Appendices (4, 4 MB)

 

Svenska tonsättare – Kungl. Musikaliska Akademiens biografiserie

Daniel Börtz
Författare: Sara Norling

Daniel börtz säger i en intervju 1977: "Jag vill skriva känslomässigt ärlig musik - om jag får ta så stora ord i min mun. Ge ut allt vad jag har av känsla inombords." Då är han en ung tonsättare som redan i en rad orkesterverk på ett helt eget sätt förenat arvet från svensk modernism med en häftig kärlek till de senromantiska orksterbyggena hos Bruckner. Det publika genombrottet kommer när han 1991 samarbetar med Ingmar Bergman i operan Backanterna. Sedan dess har Daniel Börtz komponerat allt mer intuitivt, med fokus på de stora linjerna och med en finkalibrerad känslighet för rösten och för textens valörer. Men fortfarande står de stora känslorna och de existentiella frågorna i centrum, senast i hans sjätte helaftonsopera Medea, där han än en gång återvänder till de grekiska dramer som länge fascinerat honom.

Förlag: Gidlunds 2017

 

 

Anders Eliasson (19 MB)
Författare: Tony Lundman

Det är ett liv i musiken, otänkbart utan musiken. Det har funnits tillfällen då Anders Eliasson (född 1947) komponerat praktiskt taget dygnet runt under månader. Hans är en egen röst i musiklivet. Han har uppmärksammats för en lång rad stora orkesterverk, bland dem internationellt hyllade symfonier, och han har skrivit skolkonserter och kammarmusik med samma omisskännliga hetta och inlevelse. Hans musik bär på en alldeles egen dialekt, ett personligt och uppriktigt tilltal som Eliasson envetet odlar vid sidan av musiklivets modesvängningar. Det han förmedlar är på samma gång isande smärtpunkter och ömsint varma, emotionella svängningar som också präglat hans liv. Anders Eliasson lever genom sin musik, och boken berättar varför man bör uppfatta det just så – bokstavligen.

Förlag: Atlantisbok

 

 

Bo Linde (1, 3 MB)
Författare: Göran Persson

Tonsättaren och musikkritikern Bo Linde (1937-1970) var verksam när svenskt musikliv präglades av motsättningar mellan företrädare för modernismen och traditionalisterna, dit han själv räknade sig. Bo Lindes musik kännetecknas av melodisk lätthet, lyrisk elegans och musikanteri. Hans år 1958 uruppförda violinkonsert blev en stor framgång och betraktas som ett portalverk i den svenska moderna musikhistorien. Linde blev bara 37 år. Efter hans död spreds uppfattningen att han avsiktligt trängts ut ur de etablerade musiksammanhangen av modernismens företrädare. Bo Linde skulle ha varit en musikens martyr i striden mellan modernism och traditionalism. Men var det verkligen så? Vad tänkte Linde själv? Här tecknas ett porträtt av Bo Linde och hans musik mot en bakgrund av 1950- och 60-talens svenska musikliv.

Förlag: Atlantisbok 2013

 

 

Laura Netzel (2, 4 MB)
Författare: Camilla Hambro

Tonsättaren Laura Constance Netzel (f. Pistolekors, 1839-1927) var kring förra sekelskiftet en av Sveriges internationellt sett mest framgångsrika tonsättare. Vid sidan av sitt tonsättarskap var hon också en uppskattad pianist, sångerska, harpist och dirigent. Drivkraften bakom hennes satsning på att som okänd tonsättare ta språnget utomlands beskrev hon som viljan att uppnå ett erkännande av kvinnan som tonsättare.

Denna bok handlar om hennes liv, kompositionerna, konserterna, receptionen och hennes viktiga insats inom välgörenhet och ideell verksamhet. Det senare passade som hand i handske för hennes musikverksamhet. Boken berättar också om hennes erfarenheter av svenskt kultur- och samhällsliv i samspel med musikkollegerna och hovet.

Förlag: Gidlunds 2020

 

 

Gösta Nystroem (25, 4 MB)
Författare: Anders Edling

Gösta Nystroem lärdes upp av sin far i både bildkonst och musik. På 1910-talet var han en ung målare / musiker som stegade in i nya världar i Matisses och Debussys, senare också Stravinskijs spår. Med åren utvecklades han sedan till en av landets främsta symfoniker, med verk där den musikaliska arkitekturen alltid stod i centrum och »stora klangblock eller vertikala klangpelare« byggdes efter principer som delvis var inspirerade av kubismen. Genom all hans musik går det samtidigt en känsloström, tonen från en »obotlig romantiker«. Dualismen mellan arkitektur och känsla finns ännu i hans sista, vitala symfoni, skriven av en 75-åring.

Förlag: Gidlunds 2016

 

 

Moses Pergament (28, 3 MB)
Författare: Carl-Gunnar Åhlén

Den som överlever inte bara sin egen generation utan även de nästföljande brukar kallas klassiker. I så fall måste Moses Pergament (1893–1977) anses som klassiker eftersom han fortfarande engagerar människor så långt efter sin död. Med utgångspunkt i den berömda örfil som han tilldelade DN-kritikern Wilhelm Peterson-Berger har nyligen en historiker fyllt till ännu en lucka i den svenska antisemitforskningen. Och nu har en av Pergaments efterträdare på SvD, Carl-Gunnar Åhlén, skrivit den första tonsättarbiografin om honom. Med hjälp av både kända och okända källor samt egna musikanalyser har han försökt rekonstruera hans livspussel. Bland annat har han kartlagt skapelse­historien bakom Pergaments mest kända verk, Den judiska sången, och gjort djupdykningar i hans sista kraftprov, den ännu inte framförda operan Abram’s Erwachen som han komponerade till text av nobelpristagaren Nelly Sachs.

Förlag: Gidlunds 2016

 

 

Allan Pettersson (8, 1 MB)
Författare: Michael Kube

Ingen svensk tonsättare har fått ett lika starkt gensvar som Allan Pettersson (1911-1980). Ingen annan tonsättare har heller blivit så nära förbunden med biografiska inslag: lidandet, arbetarbakgrunden, outsiderskapet. Det var en bild som kom att tecknas i press och tv-dokumentärer, men som tonsättaren också själv var med om att skapa.

Den tyske Pettersson-kännaren Michael Kube har skrivit en biografi som tar sig bakom de fastlåsta föreställningarna om symfonierna och symfonikern, närmare musiken, men också närmare människan. Det är en bok som tar fasta på både den yttre och inre biografin. En ny bild av Allan Pettersson tar form, mer komplex än tidigare, och nya vägar till Petterssons musik öppnas - till de sexton symfonierna, till Barfotasångerna, till solokonserterna och till kammarmusiken.

Förlag: Atlantisbok

 

 

Karin Rehnqvist
Författare: Per F. Broman

Karin Rehnqvist är utan tvekan en av Sveriges mest nyskapande och intressanta konstnärer. Om stycket Davids nimm, som baserades på en polska hon sjungit in på rullband och sedan spelat upp baklänges, skrev den holländske journalisten Oswin Schneeweisz: ”Bland alla Berio-kloner och Ferneyhough-epigoner i nutida musik är det ytterst sällan som det dyker upp en komponist med ett helt eget sound”. Folkmusikinfluenserna har följt med under alla år, liksom hennes opretentiösa personlighet. 

Hon var den första kvinnan i kompositionsklassen på Musikhögskolan och därmed blev hennes koppling till feminism närmast oundviklig, en koppling som hon själv inte skyggat för, även om hennes mål alltid varit att skriva musik som hon uppfattade som konstnärligt ärlig. 

Förlag: Gidlunds 2018

 

 

Hilding Rosenberg (17 MB)
Författare: Per Olov Broman 

Den svenska musikhistoriens mest beryktade recension publicerades 1923. Wilhelm Peterson-Berger skrev om musiker som uppträdde som "fyra förrymda konradsbergare, där de med nit och stiltrohet återge en femtes barbariska nattomtöcknade fantasier..." Dessa ord och en mängd andra invektiv gällde en stråkkvartett av den då trettioårige Hilding Rosenberg, som sedermera skulle komma att kallas ömsom modernismens banbrytare, ömsom den svenska musikens grand old man. Hilding Rosenberg är den förste som ägnas en biografi i serien "Svenska Tonsättare" som Kungl. Musikaliska Akademien och Bokförlaget Atlantis nu påbörjar med porträtt av svenska tonsättare i 1900-talet. Böckerna i serien är förhållandevis korta och lättillgängliga med rikt bildmaterial, utförliga verkförteckningar och information om tillgängliga inspelningar.

Förlag: Atlantisbok 2006

 

 

Sven-David Sandström (2 MB)
Författare: Per Olov Broman

Kontroversiell, chockerande, naiv, gripande – omdömena om Sven-David Sandströms musik har varit många och skiftande. Nu porträtteras han i Kungliga Musikaliska Akademiens bokserie Svenska tonsättare. Författaren Per F. Broman berättar om Sandströms roller vid Kungliga Musikhögskolan och Indiana University, om verk som High Mass och Staden, och mycket mer.

Omdömena om Sven-David Sandströms musik har varit många under de runt femtio år som han varit verksam som tonsättare. Han har beskrivits som kontroversiell och chockerande men också som naiv och gripande. Kolleger har kallat honom avfälling. Storslagna verk som rekviemet De ur alla minnen fallna, operan Staden och High Mass har skapat feta rubriker och hätska debatter, men han har också verkat i det lilla formatet med korta kompositioner, såsom hans många verk för Svenska kyrkan.

Per F. Broman har skrivit den första utförliga skildringen av Sandströms liv och verk. På ett inträngande vis lyckas han komma nära både tonsättaren och människan, en person som tillhör de mest inflytelserika i svenskt musikliv. Han är tonsättaren som inte lämnar någon oberörd.

Förlag: Atlantisbok

 

 

Emil Sjögren (11 MB)
Författare Anders Edling

”Det finns ej make!” ”Sveriges förste tonpoet.” Vid förra sekelskiftet var Emil Sjögren allmänt betraktad som landets främste tonsättare. Hans verk sträcker sig från solo- och körsånger och verk för orgel och piano, till kammarmusik, framförallt de fem violinsonaterna, av vilka den mest berömda, e-mollsonaten, renderat honom smeknamnet Emoll Sjögren. Däremot saknas nästan helt orkesterverk.

Sjögrens musik har på senare år mött ett växande intresse, inte minst genom en ström av inspelningar. Den franskorienterade musikforskaren Anders Edlings bok kastar nytt ljus över Sjögrens verk och liv – passionerat genom kvinnor, tragiskt genom kronisk sjukdom.

Förlag: Atlantis

 

 

Wilhelm Stenhammar (2, 3 MB)
Författare: Magnus Haglund

Wilhelm Stenhammar (1871-1927) är i alla bemärkelser en levande klassiker. Hans sånger, orkesterverk, pianostycken och stråkkvartetter är älskade verk och förekommer allt oftare på repertoaren. Samtidigt finns det något gåtfullt över honom, både som människa och konstnär. Stenhammar är tillbakadragen och prövande, precis i uttrycken, aldrig skrytsam.

Hur kom sig denna livsinställning och vad säger Stenhammars musik om framväxten av det moderna Sverige? Magnus Haglunds biografi berättar om de estetiska och samhälleliga förskjutningarna, från ungdomsårens Wagnerpåverkan till det mogna skapandes klassicism och starka formintresse. Boken förmedlar de viktiga förbindelserna till samtidens konst, litteratur och arkitektur och spårar de vidare betydelser som gör musiken så rörlig och mångbottnad.

Förlag: Gidlunds

 

 

Eduard Tubin (2 MB)
Författare: Eino Tubin 

”Eduard Tubin – est, svensk, kosmopolit” satte en musikskribent som titel på en intervju med den estnisk-svenske tonsättaren. Symfonikern Tubin delade sitt liv mellan två länder och skapade de flesta av sina verk i sitt nya hemland, men spelas över hela världen. Ingen annan seriös svensk tonsättare har så många verk inspelade på CD, och få spelas så ofta, men det dröjde länge innan erkännandet kom.

Sonen Eino Tubins biografi över Eduard Tubin med musikaliska analyser av Tobias Lund ingår i en serie tonsättarporträtt som ges ut av Kungliga Musikaliska Akademien och Bokförlaget Atlantis. Böckerna i serien är förhållandevis korta och lättillgängliga med rikt bildmaterial, utförliga verkförteckningar och information om tillgängliga inspelningar.

Förlag: Atlantis

 

 

Lars Johan Werle (18, 4 MB)
Författare: Ingemar von Heijne

Ett tonsättarpuzzle har Ingemar von Heijne velat lägga i sin bok. Bilden som efterhand framträder ska föreställa Lars Johan Werle. Puzzlet är lagt med Werles intervjusvar i olika medier. Vänner kommer också till tals i boken. Lars Johan Werle började som swingpjatt i Bromma på 1940-talet. Ett tag seglade han fritt i kölvattnet efter »Måndagsgruppen«, men snart blev han en »spontan kameleont« - en tidig postmodernist om man så vill - som särskilt operaföretagen och Körsverige gärna satsade på. Han arbetade helst i kollektiva former och utvecklade en utpräglad teaterinstinkt. Att komma riktigt nära en text var honom en fröjd. Puzzle kan betyda gåta. Det levde Lars Johan Werle också upp till.

Förlag: Atlantis 2007

 Militärmusik har satt spår i musiklivet (0,9 MB)
Författare: Ann-Marie Nilsson
Militärmusik är långt ifrån bara vaktparad och både musiken och inte minst militärmusikerna har haft en stor betydelse för det svenska musiklivet. Musikforskaren Ann-Marie Nilsson tar oss med på en resa genom den svenska militärmusikens historia från 1600-talet och framåt med fokus på hur den påverkat musiklivet från slott till koja, inklusive bland annat musikutbildningen och instrumentens utveckling. Artikeln publiceras med tillstånd av Kungl Krigsvetenskapsakademien.