Fredrik Pacius (1809-1891)

Skriv ut

Violinist. dirigent och tonsättare, huvudsakligen verksam i Finland. Fredrik (Friedrich) Pacius föddes den 19 mars 1809 i Hamburg. Avled i Helsingfors den 8 januari 1891. Verksam i Stockholm 1828-34, bl a som förste violinist i Kungl. Hovkapellet 1828-30 och 1831-34.

Invald som utländsk ledamot nr 115 i Kungl. Musikaliska akademien den 15/12 1856.

Bibliografi

Andersson, Otto: Den unge Pacius och musiklivet i Helsingfors på 1930-talet. Helsingfors (1938)
Collan-Beaurain, Maria: Fredrik Pacius, Lefnadsteckning (1921)
Flodin, Karl: Fredrik Pacius Kung Karls jakt , Euterpe nr 22 (1902)
Geisler-Baum, Silja & Geibel, Emanuel: Die Loreley in Finnland: zur Entstehung, Aufführung und Rezeption der Oper von Fredrik Pacius und Emanuel Geibel. Mainz (2004)
Lappalainen, Seija
(red.): Fredrik Pacius. Musiken som hemland. Helsingfors (2009)
Lappalainen, Seija: Fredrik Pacius, i Biografiskt lexikon för Finland
Mäkelä, Tomi: Fredrik Pacius, Kompositör i Finland. Helsingfors (2009) 
Rosas, John: Fredrik Pacius som tonsättare. Åbo (1949)
Rosas, John: Till frågan om Pacius' körstil. Åbo (1951)
Savolainen, Pentti: Ooppera suomalaisen kulttuuri-identiteetin rakentajana: Fredrik Paciuksen, Kaarlo Bergbomin, Aino Acktén ja Martti Talvelan vaikutus suomalaiseen oopperataiteeseen ja kulttuuri-identiteettiin. Diss. Jyväskyläs universitet (1999)
Sjöqvist, Gunnar: Fredrik Pacius: finländsk pionjär, i Musikrevy. 1992 (47), s. 187-188
Vainio, Matti: Pacius: suomalaisen musiikin isä. Jyväskylä (2009)

Verköversikt

Orkesterverk (en symfoni), violinkonsert, kammarmusikverk, sånger, tre operor (Kung Karls jakt, Princessan av Cypern, Loreley). Melodin till "Vårt land, vårt land" (text av J L Runeberg)