Fredrik Pacius (1809-1891)

Suomis sång ("Hör hur härligt sången skallar")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (dikten utgavs 1851)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Emil von Qvanten (i samlingen 'Dikter', utgiven 1851)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Nya ”Amatör-Kvartetten” för 4 Mansröster, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, (Ed. nr. saknas) [1930]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Beskrivning av verket

Maestoso e-moll 3/4


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.

Texten finns även tonsatt av August Söderman. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

1. Hör hur härligt sången skallar
mellan Wäinös runohallar

2. Se bland drifvor [sic] högt vid polen
Strålar klar midsommarsolen

[3.] Hör, de höga furor susa,
hör de djupa strömmar brusa

4. Öfverallt [sic] en röst oss bjuder,
Öfverallt en stämma ljuder