Fredrik Pacius (1809-1891)

Vårt land ("Vårt land, vårt land, vårt fosterland")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1848
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg (ingår i dikteposet "Fänrik Ståls sägner")
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Manskvartetten, I häftet, M. C. Aaröes förlag (Göteborg), M. C. AA. 1
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Beskrivning av verket

Maestoso C-dur 3/4
Abr. Lundquist: D-dur


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.) och är Finlands nationalsång ("Maamme"), med delvis annat versurval ur "Fänrik Ståls sägner" än versionen för manskör. Se vidare separat registrering av sättningen för blandad kör. 

Verserna som ingår i sättningen för blandad kör a cappella har även tonsatts av Jacob Axel Josephson och Fredrik Eimele. Se vidare separata registreringar av dessa.


Libretto/text

1. Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
ljud högt, o dyra ord! 

2. Vi älska [sic] våra strömmars brus
och våra bäckars språng

3. Här är oss ljuft [sic], här är oss gott,
här är oss allt beskärt;

4. Och här och här är detta land,
vårt öga ser det här

5. Din blomning, sluten än i knopp,
skall mogna ur sitt tvång 


Mediafiler

Edition Levande musikarv