Gösta Nystroem (1890-1966)

Skriv ut

Gösta Nystroem, född 13 oktober 1890, död 9 augusti 1966.
Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks hemsida.

-

Skrifter av tonsättaren

Nya strömningar i skandinavisk musik, i En bok tillägnad Torgny Segerstedt, Göteborg (1936) S. 169ff
Havssymfonin, i Röster i Radio, nr 12, 1949
Kommentar till Concerto nr 2, i Stockholms Konsertförenings programblad, 19 mars 1957
Röster om Varèse, i Nutida Musik, nr 4, 1958/59
Gösta Nystroem berättar, i Nutida Musik, nr 6, 1959/60
Blandt musikkens urostifter vil jeg ikke være med, i Musikalske selvportrætter, Torben Meyer (red.) Köpenhamn (1966) S. 209
Allt jag minns är lust och ljus. Stockholm (1968)

Bibliografi

Bergendal, Göran: Gösta Nystroem, i 33 svenska komponister. Stockholm (1971) S. 200-206
Connor, Herbert
: Gösta Nystroem, i Samtal med tonsättare. Stockholm (1970) S. 95-104
Edling, Anders: Gösta Nystroem (KMA 2016)
Reimers, Gerd & Reimers, Lennart
: Gösta Nystroem: musikern, målaren, människan. Stockholm (2000)
Reimers, Lennart: Gösta Nystroem, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 27 (1990-91)

Verköversikt

---


Verk av Gösta Nystroem

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 25