Nyheter

2020-05-09

Älskade marsch!

Detta är början på ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska akademien/Levande musikarv och Försvarsmakten/Försvarsmusiken, i syfte att tillgängliggöra det militärmusikaliska arvet. I detta första skede har vi valt ut några av våra mest älskade marscher och vi kommer löpande att fylla på med mer musik.

Helge Damberg: Hemvärnsmarsch. (Arrangemang: Daniel Smedberg)

Helge Damberg: Svensk flygarmarsch. (Arrangemang: Gunnar Medberg. Edition: Daniel Smedberg).

Helge Damberg: Tellusmarsch. (Arrangemang: Gunnar Medberg. Edition: Daniel Smedberg).

Carl Eilhardt: Kungl. Livregementets grenadjärers marsch. (Arrangemang: Gunnar Medberg. Edition: Daniel Smedberg).

Ille Gustafsson: Kungl. Svea livgardes defileringsmarsch. (Arrangemang: Gunnar Medberg. Edition: Daniel Smedberg). 

Wilhelm Körner: Kungl. Svea livgardes marsch. (Arrangemang: Gunnar Medberg. Edition: Daniel Smedberg).

Johan Heinrich Walch: Svenska arméns revelj. (Arrangemang: Gunnar Medberg. Edition: Daniel Smedberg).

Johan Heinrich Walch: Svenska arméns tapto. (Arrangemang: Gunnar Medberg. Edition: Daniel Smedberg).

Viktor Widqvist: Under blågul fana. (Arrangemang: Gunnar Medberg. Edition: Daniel Smedberg).


2019-04-05

Lär känna Stenhammar

Wilhelm Stenhammar (1871-1927) är i alla bemärkelser en levande klassiker. Hans sånger, orkesterverk, pianostycken och stråkkvartetter är älskade verk och förekommer allt oftare på repertoaren. Samtidigt finns det något gåtfullt över honom, både som människa och konstnär. Stenhammar är tillbakadragen och prövande, precis i uttrycken, aldrig skrytsam.

Hur kom sig denna livsinställning och vad säger Stenhammars musik om framväxten av det moderna Sverige? Magnus Haglunds biografi berättar om de estetiska och samhälleliga förskjutningarna, från ungdomsårens Wagnerpåverkan till det mogna skapandes klassicism och starka formintresse. Boken förmedlar de viktiga förbindelserna till samtidens konst, litteratur och arkitektur och spårar de vidare betydelser som gör musiken så rörlig och mångbottnad.

Författare: Magnus Haglund

Förlag: Gidlunds. Säljs via bokhandeln.


2019-01-18

Johan Helmich Romans samlade verk

Nyutgåvan i edition av B. Tommy Andersson innehåller även information om uppförandepraxis och en fyllig verkkommentar. Partitur och stämmor finns att ladda ner gratis från levandemusikarv.se. Samlingutgåvan kommer att innehålla samtliga verk som bedöms som äkta och sannolikt äkta. 


2018-06-08

Den svenska sångens historia

I På sångens vägnar ger Lennart Hedwall en översikt över den svenska romansens historia, hur den uppstår ur den gustavianska visan med Kraus och Åhlström som nyckelgestalter och hur den vidareförs av de nämnda diktarmusikerna och av betydande sångkomponister som Hallström, Norman, Söderman, Laura Netzel, Körling, Svedbom, Hallén och Helena Munktell fram till sekelskiftets mästare Sjögren, Peterson Berger och Stenhammar. Även romanskomponerandet som sådant belyses och därmed hur det länge omhuldade visidealet alltmer avlöstes av mer sammansatta musikaliska dikttolkningar. Tonsättarsvepet omfattar till viss del också diktarna och särskilda avsnitt ägnas Lindblads och Josephsons alltför sällan uppmärksammade texter. I en avslutande del, Tankar om sång, diskuterar författaren mot en historisk bakgrund på ett högst personligt sätt sången och dess uttrycksmedel, och här finns synpunkter såväl på sångares avarter som på deras möjligheter till äkta uttryck och en »hygienisk« sång.

Lennart Hedwall har varit verksam som tonsättare, dirigent, organist och pianist/ackompanjatör och var under närmare 30 år lärare på Statens musikdramatiska skola/Operahögskolan. Han är också docent i musikvetenskap.

Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 143
Norma bokförlag


2018-05-30

Kvinnliga favoriter

16 augusti 2018, kl 19.00
Helena Munktell: Bränningar samt musik av Pjotr Tjajkovskij

10 oktober 2018, kl 19.00
Konserthuset Stockholm
Amanda Maiers Violinkonsert samt musik av Ethel Smyth, Molly Kien och Catharina Palmér.