Nyheter

2022-05-09

Hugo Alfvén 150 år

Ett urval av aktiviteter under jubileumsåret:
27 juni-2 juli – Båstad Kammarmusikfestival 30-årsjubilerar och lyfter Alfvén i sitt program med filmvisning, föreläsning och såklart, musik.
2 juli – Alfvéndagen vid Alfvéngården i Tibble: konsert, stipendie-, pris- och medaljutdelning.
27 augusti – körledarworkshop för 15 körledare på Kungl. Musikaliska Akademien med Alfvénmusik. Workshopen leds av professor Cecilia Rydinger.
3 september – Körsångens dag: Körförbundet uppmanar körer i Sverige att sjunga en Alfvénsång samtidigt kl. 12.00.
13-14 oktober – Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet planerar en seminarieserie om Hugo Alfvén.
15 oktober – Konsert i Uppsala universitets aula med Akademiska kapellet, Allmänna Sången, La Cappella, Orphei Drängar, Uppsala Akademiska Kammarkör, Uppsala Blåsarsymfoniker och Uppsala University Jazz Orchestra.
17-23 oktober – Lund Choral International Festival uppmärksammar Alfvéns körmusik i medverkan av bland andra Orphei Drängar.
19 november – Sing along Alfvénkonsert med Radiokören under Cecilia Rydinger på Berwaldhallen i Stockholm.
1 och 3 december – Malmö Symfoniorkester under Patrik Ringborg spelar bland annat Alfvéns Bergakungen.

Samtliga aktiviteter listas i Kungl. Musikaliska Akademiens kalendarium och uppdateras löpande.