Ture Rangström (1884-1947)

Anders Johan Ture Rangström, född i Stockholm 30 november 1884, död 11 maj 1947. Tonsättare, dirigent, sånglärare, musikkritiker, administratör. Dirigent för Göteborgs Orkesterförening 1922-25. Musikkritiker, presskommissarie vid Kungliga Teatern 1931-36. Styrelseledamot i Föreningen Svenska Tonsättare 1918-42. LMA

Rangström blev invald i Kungl. Musikaliska akademien den 29 oktober 1919, som ledamot nr 560.

Skrifter av tonsättaren

Ungsvensk tonkonst (Saisonen, 1916)
Emil Sjögren in memoriam (Ord och bild, 1918)
August Söderman (artikel, 1926)
Mitt första möte med musiken (Nya Dagligt Allehanda, 14 nov 1940)
Ungdomsminnen — Nordisk sånglyrik kring sekelskiftet (Vår sång, 1940)
Strindberg och en musikant (Nya Dagligt Allehanda, 13 maj 1942)
En skald [Bo Bergman] och hans tonsättare (1945)
Musiken (Vår tids konst och diktning i Skandinavien, 1948)

Bibliografi

Helmer, Axel: Ture Rangströms otryckta ungdomssånger (Svensk Tidskrift för Musikforskning, 1960)
—— : Studier i Ture Rangströms vokallyrik (1953)
—— : Romanser för kör? (Studentsångaren, 1962)
—— : Ture Rangströms Kronbruden, ett sjunget drama (Operan 200 år, 1973)
—— : Gestaltat liv, vägen till och från Ture Rangströms sångcykel "Notturno" (19??)
—— : Ture Rangström — Liv och verk i samspel (Carlsson Bokförlag 1998)
Håkansson, Knut: Ture Rangström (Ares, 1922)
Jacobsson, Stig: Ture Rangström (1987)
Lindfors, Per: Ture Tangström och August Strindberg (artikel, 1955)
Malmberg, H: Två Rangström-brev (artikel, 1951)
Percy, Gösta: Five Swedish national romantics (Tradition and progress in Swedish Music, specialnummer av Musikrevy 1973)
—— : Sång för den nya dagen (artikel 1976)
Törnblom, Folke H: Ture Rangström (Ord och bild, 1934)
Wallner, Bo: Sinfonia vocale, om Wilhelm Stenhammars och Ture Rangströms kantat "Sången" (1977)
Österberg, G: Gilgamesj, en ny svensk opera (Musikvärlden, 1945)

Verköversikt

4 symfonier, orkesterverk (Dityramb, Ett midsommarstycke, En höstsång, Havet sjunger, Intermezzo drammatico, Divertimento elegiaco), Två melodier för klarinett och stråkar, Partita för violin och stråkar, Ballad för piano och orkester, Poem för violin och orkester, Capriccio amoroso för violin och orkester, Stråkkvartett g-moll, Suite in modo antico för violin och piano, Suite in modo barocco för violin och piano, verk för piano (bl a Mälarlegender), cirka 250 sånger med piano, cirka 60 sånger med orkester (bl a Kung Eriks visor), verk för kör och orkester, verk för kör a cappella, 2 operor (Kronbruden och Gilgamesj), musik till minst 13 skådespel.


Verk av Ture Rangström

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 98