Länkar

Finansiärer

Kungl. Vitterhetsakademien

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Statens Musikverk

Svenska Litteratursällskapet i Finland

Riksbankens Jubileumsfond

Kulturdepartementet

Samarbetsparter

Svensk Musik

Musik/Teater Biblioteket

Sveriges Radio