Gustaf Wennerberg (1856-1928)

Organist och tonsättare. Född i Välinge församling, Skåne. Kantor i hemförsamlingen.

Under uppbyggnad

Skrifter av tonsättaren

30 sånger för skola och hem

Verköversikt

Sånger. Mest kända verk är "Man borde inte sova" (text: Jeremias i Tröstlösa)


Verk av Gustaf Wennerberg

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 1