Eduard Tubin (1905-1982)

Estnisk danssvit

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1938
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: 1 januari 1938, Talinn, Estniska radions symfoniorkester under ledning av Olav Roots
  • Speltid: 10 min

Instrumentering (besättning)

1*.2*.2.1 / 2.2.1.0 / timp, hp / str
(picc, cor angl

Exempel på tryckta utgåvor

Körling, Stockholm 1965

Gehrmans, Stockholm 2012 (Eduard Tubin: Complete works. Series I ; 7 )

Beskrivning av verket

1. Allegro molto moderato G-dur 2/4, 73 takter, Poco sostenuto 2 takter, A tempo 69 takter, totalt 144 takter
2. Utan taktart 1 takt, Åttondel = 90 4/8 F-dur 20 takter, 8/8 13 takter, Tempo 1 4/8 28 takter, 8/8 27 takter, totalt 89 takter
3. Allegro d-moll alla breve 88 takter, Halvnot = 126 94 takter, Halvnot = 132 37 takter, Halvnot = 138 14 takter, Presto 24 takter, Accellerando 4 takter, Halvnot = 152-160 19 takter, totalt 280 takter