Eduard Tubin (1905-1982)

Skriv ut

Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks hemsida.

-

Bibliografi

Rumessen, Vardo: Eduard Tubin: 1905-1982. Tallinn: SE&JS (2001)
Rumessen, Vardo: 
The works of Eduard Tubin: thematic and bibliographic catalogue of works. Tallinn: International Eduard Tubin Society (2003)
Rumessen, Vardo, Larsson, Gunnar & Olt, Harry (red.): Eduard Tubin: piano works : papers given at the conferences organized by the Baltic Institute ... 1981 and 1985. Stockholm: [Musikaliska akadamien (1986)
Tubin, Eino & Lund, Tobias
: Eduard Tubin. Stockholm: Atlantis (2011)

Verköversikt

---