• Tillkomstår: Uppgift saknas på autografen, men av skrivsättet att döma tillkommen relativt sent i HT:s produktion
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Okänd
  • Arrangemang/bearbetning: "Mansqvartett"
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: I Hélène Thams arkiv, partitur

Beskrivning av verket

F-dur,Temmligen raskt, 4/4


Libretto/text

Flyg ut, flyg ut,

o hoppets hvita dufva.

Jag vet du skyr ej storm,

en vintersnö,

ty Edens luft omsväfvar dig, du ljufva

hvarhelst du ila öfver land och sjö.

Bringa, bringa dufvna hjertan helsning från en evig vår.

Frid i glädjen, tröst i smärtan.

Och åt alla "Godt nytt år!"