Elsa M. Stuart (1889-1970)

Skriv ut

Elsa Marianne Stuart-Bergström föddes den 26 april 1889 i Adolf Fredriks församling, Stockholm. Avled i Skara den 19 maj 1970. Författare, musikrecensent och tonsättare. Uppvuxen i Söderköping, studerade konst- och litteraturhistoria, samt musikhistoria i Stockholm. Studier i piano, harmonilära och komposition för Felix Saul, kantor i mosaiska församlingen i Stockholm. Musikrecensent i Socialdemokraten och Politiken, ofta under pseudonymerna E.M.S. eller Kaimen. Skrev även för The Musical Times i London. Skrev flera musikbiografiska verk. Gifte sig 1932 med Richard Bergström och flyttade till Skara, där hon blev kvar till sin död.

Så här står det i Svensk Biografisk Handbok, 1943:

Stuart-Bergström, Elsa Marianne,skriftställarinna, tonsättarinna, Sthlm, f. i Sthlm 26/4/89 av riddarhussekr. John S. o. Hanna Hjerpe; stud:ex. 09, konst-, litteratur- o. musikhist. studier v. Sthlms högsk. o. musikkonserv., pianostud. f. prof.L. Lundberg o. Kerstin Strömberg, musikteori f.Felix Saul, besökt 12 europ. länder f. musikstud., musikkrit. i Sthlmspressen fr. 17 o. korresp. t. utl. tidskr., bl. a. The Musical Times, London, föredr:hållare över skilda kulturella ämnen, komp. ett 60-tal romanser o. visor samt ett ant. orktstycken. Skr: Johann Sebastian Bach (22), biografier (Alfvén, Atterberg, Peterson-Berger, Rangström m. fl. sv. tonsättare). Pseud: Kaimen; sign: E. M. S. Gm. (32) konsul Richard Bergström, f. 84.

Skrifter av tonsättaren

Tonsättarbiografier:
Johann Sebastian Bach (1922)
Anton Bruckner (1924)
Elfria Andrée (1925)
Kurt Atterberg (1925)

Jenny Lind och Aubers opera Jenny Bell. Stockholm 1920: Svenska samfundet för musikforskning

Källor

Stifts- och landsbiblioteket i Skara

Verköversikt

verk för piano, ca 60 sånger med piano, verk för salongsorkester


Verk av Elsa M. Stuart

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 2