• Verktyp: Övrig kammarmusik med piano och stråkar
  • Speltid: 7 min

Beskrivning av verket

Nedkomst for Flute, Violin, Cello, Piano