• Verktyp: Övrig kammarmusik med piano och stråkar
  • Speltid: 13 min

Beskrivning av verket

Work for Flute, Clarinet, Violin, Cello, Piano