• Verktyp: Övrig kammarmusik med stråkar
  • Speltid: 3 min

Beskrivning av verket

Work for harp and percussion