• Tillkomstår: "Helsingborg 19 Oct. 78,, -a-, Eilen Sie sich"
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Amanda Maiers saml.

Beskrivning av verket

Frisch und geschwind a-moll 2/4, 80 takter