Amanda Maier-Röntgen (1853−1894)

Quartett für Clavier, Violine, Bratsche und Violoncell

Skriv ut

1. Allegro
2. Andante - Più lento - Tempo I - (Erinnerung an Hardanger 1891)
3. Presto con fuoco - Poco lento - Tempo I - Prestissimo
4. Finale: Largo espressivo - Allegro vivace - Più lento - [Tempo I] - Presto

  • Tillkomstår: Skissen i MTB:s arkiv säger: "componirt von Amanda Röntgen, Weihnachten 1891" (I Julius Röntgens renskrift står "23.10.91." efter sats 1; efter sats 2: "12.XII.91." och efter sats 4: "4.XII.91.". Renskriften är daterad: "6.IV.95.")
  • Verktyp: Pianokvartett
  • Uruppförande: Om det var ett uruppförande är kanske oklart, men i Idun 14/8 1896 omnämns en minnesfest i Hoffmans pianofabrik i Stockholm, där Zetterqvist, Nordqvist, Bach och fröken H. Svensson framförde verket.
  • Speltid: 26 min

Exempel på tryckta utgåvor

Donemus, Amsterdam 2010, utg. Lehel Donáth (12117)

https://webshop.donemus.com/action/front/sheetmusic/12117/Quartett+e-Moll

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen i MTB är relativt skissartad. Ett i stort sett fullständigt partitur i maken Julius Röntgens handstil finns däremot i Nederlands Muziek Instituut (Request nr. 107/B30), Den Haag, och det är detta partitur som ligger till grund för Donemus-utgåvan

Beskrivning av verket

1. Allegro e-moll alla breve, 402 takter
2. Andante C-dur 3/8, 44 takter, Più lento f-moll, 60 takter, Tempo I C-dur, 40 takter, (Erinnerung an Hardanger 1891) 4/8, 11 takter, totalt 155 takter
3. Presto con fuoco e-moll 3/4, /:22 takter:/, 250 takter, 2/4, 13 takter, Poco lento 3/4, 24 takter, Tempo I, 32 takter, Prestissimo, 5 takter, totalt 346 takter
4. Finale: Largo espressivo E-dur 4/4 (C), 22 takter, Allegro vivace 2/4, 146 takter, Più lento a-moll, 4 takter, /:20 takter:/, 44 takter, [Tempo I] E-dur, 194 takter, Presto, 21 takter, totalt 450 takter