Hilding Hallnäs (1903-1984)

"Trösten, trösten mitt folk", kyrkoaria

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1931
  • Verktyp: Röst och orgel
  • Textförfattare: Jesaja
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Beskrivning av verket

Larghetto h-moll 3/4, 99 takter


Libretto/text

Trösten, trösten mitt folk säger eder Gud, talen ljuvligt till Jerusalem och prediken för dem, dess vedermödor är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder.

Hör man ropar bereden väg för Herren i öknen, bana på hedmarken en jömn väg för vår Gud. Alla dalar skola höjas och alla berg och höjder sänkas och vad ojämnt är skall jämnas och vad oländigt är skall bliva slät mark. Ty Herrens härlighet skall varda uppenbarad och allt kött skall tillsammans se den. Ty så har Herrens mun talat.

Trösten, trösten mitt folk säger eder Gud, talen ljuvligt till Jerusalem och prediken för dem, dess vedermödor är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Trösten, trösten mitt folk säger eder Gud.