Hilding Hallnäs (1903-1984)

Epitaf, per Quintetto o Orchestra d' archi

Skriv ut
  • Tillkomstår: Partituret är daterat 3 januari 1963
  • Verktyp: Stråkkvintett
  • Dedikation: Min vän Knut Erman in memoriam
  • Uruppförande: 11 mars 1964, Sveriges radios ungdomsorkester under ledning av Sven-Erik Bäck
  • Speltid: 6 min
  • Detaljerad speltid: Partituret anger 5,5 minuter

Exempel på tryckta utgåvor

Nordiska musikförlaget, Stockholm 1964

Beskrivning av verket

Larghetto serioso 3/4 92 takter