Hilding Hallnäs (1903-1984)

Din trädgård blommar än en gång

Skriv ut
  • Tillkomstår: 13 feb 1974
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Anders Österling
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

Eriksförlaget AB
ed. nr. K 271

Beskrivning av verket

Andante, utan förtecken och bestämd tonart, blandade taktarter (4/4, 6/4, 5/4, utan taktart), 26 takter


Libretto/text

Din trädgård blommar än en gång. Men aldrig mer skall din figur stå solbelyst i blickens fång som junidagens signatur. Försommarfloran är sig lik som om den mindes vem du var och vädjade med tyst musik till den som nu är ensam kvar.