• Tillkomstår: 1944
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Nils Ferlin
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Eriksförlaget AB
ed. nr. K 270

Beskrivning av verket

Vivo f-moll 3/4, 119 takter


Libretto/text

Tre dagar sprang jag i villsam skog och ganska långt på den fjärde. Då kom jag fram till en liten krog där jag en flaska begärde. En kanna opp och e kanna ner och så en tunna i minne. Nu har jag inte en skilling mer men har ett lusteligt sinne.

Det är så hårt på den hårda mark när man är jagad och fredlös. När man är full blir man mycket stark och mycket munter och redlös. En kanna hit och en sång igång fast pianisten har schappat. Hans visa log som en medaljong kring något ödt och förtappat.

Tre dagar sprang jag i skogen vill och kände död och förfäran. En liten råtta som kommit till förutan egen begäran hon kilar hit och hon kilar dit och slinker bort och är undan. En kanna opp för så kort visit och för en flyktig begrundan.