Ulf Grahn (1942-)

Pace for flute and tape

  • Verktyp: Flöjt solo
  • Uruppförande: Washington , D.C. July 15, 1973 Al Gifford, flute; Ulf Grahn, electronics
  • Speltid: 10 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Seesaw Music c/o Subito Music Corporation 60 Depot Street
Verona, NJ 07044
U.S.A.

Beskrivning av verket

Beställt av Al Gifford som älskade ett stycke för soloflöjt extended technics and tape inför Contemporary Music Forums first concert

Länkar

https://soundcloud.com/user5332808/03-pace-for-flute-and-tape


Verkkommentar

Beställt av Al Gifford som älskade ett stycke för soloflöjt extended technics and tape inför Contemporary Music Forums first concert