Ulf Grahn (1942-)

The Wind of Dawn for orchestra and tape

  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: Sterling , Virginia April 15, 1978
    Northern Virginia Symphony, Lawrence Weehler, Conductor
  • Speltid: 11 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk musik

Beskrivning av verket

Ett verk för orkester och band

Länkar

https://www.youtube.com/watch?v=twGxlbZQ26c


Verkkommentar

Ett beställnings verk från Stockholms skoldirektion för en planerad ungdomsorkseter inom musikskolan