Ulf Grahn (1942-)

Sounding for piano or ensemble and tape

  • Verktyp: Övriga instrument och klaviaturinstrument
  • Uruppförande: Premiered Museeum of Modern Art, Stockholm April 25, 1971
    Grupp Nova, Ulf Grahn conductor
    US premiere UCSB April 1972 Barbro Dahlman, piano; Ulf Grahn, electronics
  • Speltid: 8 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Edition Nglani

Beskrivning av verket

Skrevs på begäran av Inge Bergau for Grupp Nova en improvisations grupp inom Stockholms Kommunala Musikskola Enskede Vantör
Partituret är grafiskt noterat med beskrivning.

Länkar

https://soundcloud.com/user5332808/sounding-for-piano-and-tape


Verkkommentar

Skrevs under våren 1971 i Klangversktan på EMS i Stockholm