Ulf Grahn (1942-)

Sinfonie no 1

  • Tillkomstår: 1966-67
  • Verktyp: Symfoni
  • Speltid: 20 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk musik www.svenskmusik.org

Litteraturhänvisning

Den svenska symfonin. Stockholm: AWE/Geber. 1983. Libris 7219593. ISBN 91-20-06932-4 (inb.)

Beskrivning av verket

Ett orkesterverk i tre satser skriva under hösten och våren 1966-67


Verkkommentar

Mitt sista verk som fullbordades efter att Hans Eklund sa till mig nu får du stå på egna ben. Sats ett delvis under hans överinseende De sista två ville han ite se förän allt var färdigt. 1971 erhöll jag Statligt tonsättarstipendium för verket.

Det finns även kommenterat i Lennart Hedwalls bok Den svenska symfonin. Stockholm: AWE/Geber. 1983. Libris 7219593. ISBN 91-20-06932-4 (inb.)